Kurser, netværk, temadage og konferencer Netværk

KL's Journaliseringsnetværk 2021

Arbejder du med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer? KL’s journaliseringsnetværk giver dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

Deltagelse i netværksmøderne vil dels give ny og praktisk viden om journalisering, ESDH og brug af KLE og dels give inspiration til håndtering af journaliseringsopgaven; erfaringer og inspiration, som man kan bruge i sin egen praksis og formidle videre til kollegerne derhjemme.

Netværket vil som udgangspunkt være virtuelt, dog med mulighed for et eller flere fysiske møder i slutningen af året, afhængigt af sundhedsmyndighedernes anbefalin­ger til den tid.

Der vil være to slags netværksmøder: Dels kvartalsvise formiddagsmøder, hvor der vil være oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops, og dels kortere netværksmøder med fokus på et enkelt emne pr. møde. De kortere møder vil have karakter af arbejdsmøder, med KL-faciliteret udarbejdelse af konkrete dokumenter, som man kan arbejde videre med hjemme i kommunen. Begge mødeformer vil tage afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Indholdet på møderne vil blive aftalt fra gang til gang i samspil med deltagerne.

Den virtuelle platform er Microsoft Teams, som også vil rumme et filbibliotek med oplæg fra møderne, arbejds­dokumenter og øvrige relevante dokumenter. Her kan netværkets medlemmer desuden fortsætte diskussionen mellem møderne, i dialog med KL.

Hvis du har spørgsmål til netværket, kan du skrive til godjournalisering@kl.dk. Du er også velkommen til at ringe til informationsarkitekt Joachim Eriksson på tlf. 6114 3783.

Læs mere om netværket og tilmeld dig via linket herunder: KLs journaliseringsnetværk 2021