Netværk

KL's Journaliseringsnetværk 2020

Arbejder du med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer? KL’s journaliseringsnetværk giver dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

Med afsæt i den meget positive respons fra deltagerne på KL’s journaliseringsnetværk i 2019, inviterer KL til en ny runde i netværket i 2020.

Vi ser frem til atter at mødes med deltagere fra kommuner i hele landet og drøfte emner og spørgsmål relateret til arbejdet med journalisering, arkivering og ESDH. Kommunerne har fokus på korrekt og rettidig journalisering.
Dog kan der i det daglige være udfordringer og tvivlsspørgsmål forbundet med arbejdet, ikke mindst hos medarbejdere
i centrale funktioner som ESDH-superbrugere, digitaliseringskonsulenter og ESDH-konsulenter.

Deltagelse i netværksmøderne vil dels give konkrete erfaringer om journalisering, ESDH og brug af KLE og dels give inspiration til håndtering af journaliseringsopgaven; erfaringer og inspiration, som man kan bruge i sin egen praksis og formidle videre til kollegerne derhjemme.

Møderne vil også give god mulighed for at skabe netværk på tværs af kommunerne på dette område. Sidst, men ikke mindst, vil deltagerne kunne bruge netværket til at give direkte input og budskaber til KLE-redaktionen og på denne måde bidrage til den fortsatte udvikling af KLE.

Netværksmøderne er heldagsmøder, som indeholder oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops – alt sammen med afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. 

Hvis du har spørgsmål til netværket, kan du skrive til godjournalisering@kl.dk. Du er også velkommen til at ringe til informationsarkitekt Joachim Eriksson på tlf. 6114 3783.

Læs mere om netværket og tilmeld dig via linket herunder.

Arrangement

Journaliseringsnetværk 2020