Netværk

Bliv en del af KL’s netværk om optimering af arbejdsgange og få konkret sparring

Kommunernes digitalisering har længe skærpet behovet for gennemtænkning af arbejdsgange, men det gør det ikke nødvendigvis nemt at implementere de gode ideer. KL tilbyder nu et netværk, hvor du får input og inspiration fra andre, der også arbejder med arbejdsgangsanalyser og procesoptimering.

Procesoptimering - Hvordan gør de andre?

Arbejder du med procesoptimering i din kommune, og kan du genkende udfordringerne i at forstå og forbedre jeres arbejdsgange og ikke mindst få implementeret nye løsninger? Så har du måske også tænkt over, hvordan andre kommuner arbejder med arbejdsgangsanalyser? Og hvordan de i praksis får deres arbejdsgangsanalyser til at skabe værdi i deres organisation? 

KL’s netværk om optimering af arbejdsgange danner rammen for erfaringsdeling og faglig sparring på tværs af kommunerne, så du kan få indblik i andres gode eksempler og hvordan de griber udfordringer med procesoptimering an.

Bring dine udfordringer i spil

Robotteknologi og ressourceallokering er nogle af de temaer vi skal arbejde med, men derudover er det deltagernes egne erfaringer og udfordringer, der skal bringes i spil. Formen for netværket og temaerne beslutter vi løbende i fællesskab.

Du vil få fornyet viden i form af konkrete eksempler og oplæg med repræsentanter fra både det offentlige og private, og som deltager er du også meget velkommen til at holde oplæg. 

Hvordan?

Netværket afholdes på Sjælland og strækker sig over tre netværksmøder samt en åben konference om procesoptimering. Mere information om denne kommer senere.

Læs meget mere om netværksgruppen i den vedhæftede invitation, hvor du også kan finde datoer for netværksmøderne i 2020 og oplysning om tilmelding.

 

Arrangement

Møder og netværk KL's netværk om optimering af arbejdsgange