Kurser, netværk, temadage og konferencer

Netværk

Læs mere om hver enkelt aktivitet i menuen til venstre og tilmeld jer - der er et stort, men ikke et ubegrænset antal pladser til hvert enkelt netværk. OBS: Netværkene har forskellige frister for tilmelding og priser.

 Læs om de enkelte kurser herunder

KL's Journaliseringsnetværk 2019

Selv om kommunerne har fokus på korrekt og rettidig journalisering, kan der stadig være udfordringer og tvivlsspørgsmål forbundet med arbejdet, ikke mindst hos medarbejdere i centrale funktioner som ESDH-superbrugere og ESDH-konsulenter. KL tilbyder derfor et journaliseringsnetværk, hvor du kan møde kolleger fra andre kommuner og få sparring i arbejdet med journalisering og dokumenthåndtering i et fortroligt rum.

Deltagelse i netværksmøderne vil desuden give konkret viden om journalisering, KLE og sagsdannelse og give inspiration fra KL og andre kommuner til håndtering af journaliseringsopgaven; viden og inspiration, som man kan bruge i sin egen praksis og formidle videre til kollegerne derhjemme. Møderne vil også give god mulighed for at skabe netværk på tværs af kommunerne på dette område.

Sidst, men ikke mindst, vil deltagerne kunne bruge netværket til at give direkte input og budskaber til KLE-redaktionen og på denne måde bidrage til den fortsatte udvikling af KLE.

Ved spørgsmål kontakt venligst Joachim Eriksson på joe@kl.dk eller på mobil 6114 3783.

Læs mere om netværket i invitationen og via linket herunder.

Arrangement

Møder og netværk Netværk om journalisering

Arbejder du med kvaliteten af journaliseringen i din kommune, fx som digitaliseringskonsulent? Giver du support til dine kolleger i deres brug af KLE? Savner du at sparre med andre i samme funktion?

Netværk for RPA og Automatisering

I KL's netværk for RPA og automatisering mødes kollegaer, der alle er involveret i automatiseringen af manuelle processer. Formålet er erfaringsudveksling, vidensdeling og inspiration til at komme i gang med automatiseringen af manuelle arbejdsprocesser.

Læs mere om netværket her.

Kommunernes It-arkitekturnetværk

Første møder i netværket afholdes i marts 2019, med tre møder pr. region samt en fælles netværkskonference, der afholdes d. 18. september 2019. 

Se programmerne for årets første møder herunder:

Region Midt/Nord den 27. marts 2019

Region Sjælland/Hovedstaden den 28. marts 2019

Syddanmark den 2. april 2019

 

Læs mere om netværket i programmet, som kan hentes her eller på siden Kommunernes It-arkitekturnetværk.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019

Kommunernes It-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi kan udveksle viden og konkrete erfaringer med den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt.

Kontrolforum

På netværksmøderne stilles der skarpt på nationale og kommunale tiltag, hvor vi sammen vil komme tæt på de nyeste udviklingsspor i forhold til bl.a. lovgivningen, viden og tiltag på kontrolområdet. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte udfordringer, metoder og løsninger samt hente inspiration fra kolleger fra andre kommuner.

Kontrolforum er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med sociale ydelser - og dermed også med kontrol - eller har kontrolområdet som det primære arbejdsområde. Det er også relevant for ledere og medarbejdere fra Folkeregisteret.

Læs mere om netværket her.

Netværk

Netværk Kontrolforum 2019

Læs mere om netværket og tilmeld dig her

Netværksmøder i Kontrolforum 2019

I 2019 afholdes netværksmøderne:

 • 7. maj i København
  Park inn
  Engvej 171
  2300 København S
 • 8. maj i Middelfart
  Kursuscenter Brogaarden
  Abelonevej 40, Strib
  5500 Middelfart
 • 8. oktober i København
  KL-huset
  Weidekampsgade 10
  2300 København S
 • 10. oktober i Middelfart
  Kursuscenter Brogaarden
  Abelonevej 40, Strib
  5500 Middelfart
Arrangement

Møder og netværk 1. møde i Kontrolforum 2019

Netværk om servicedesign

Du kan fx være servicedesigner, udviklingskonsulent eller digitaliseringskonsulent. Du skal have lyst til at deltage aktivt i netværket – i diskussion og debat og eventuelt som oplægsholder.

Læs mere om netværket her.

Netværk for strategi og porteføljestyring

Formålet med netværksmøderne er inspiration, vidensdeling og gensidig sparring i forhold til arbejdet med digitale porteføljer i et fortroligt rum. I netværket møder du kolleger fra andre kommuner, som arbejder med strategier, porteføljestyring og digitale projekter. KL bidrager på netværksmøderne med viden fra de fælleskommunale og fællesoffentlige samarbejder og projekter, som påvirker den enkelte kommunes portefølje. Samtidigt vil der også være eksterne oplægsholdere, som giver et indblik i, hvordan nye teknologier spiller ind i det kommunale arbejde med digitalisering.

Læs mere om netværket her.