Kurser, netværk, temadage og konferencer Kurser og uddannelse

Temadag om Webtilgængelighed

På denne temadag kan du lære mere om, hvordan du kan arbejde helt konkret med webtilgængelighed som en naturlig del af jeres udviklingsprocesser. Vi stiller skarpt på, hvordan I kan gøre meget med få midler og målrettet indsats.

Om kurset

Hver femte borger har svært ved at bruge offentlige hjemmesider, fordi de ikke er designet med webtilgængelighed for øje. Udover at dette skaber en generel utilfredshed hos borgeren, er resultatet også et øget antal henvendelser hos Borgerservice, support mv., når borgeren oplever vanskeligheder med at bruge en hjemmeside.

Det er ofte borgere med et fysisk handicap, der kan have svært ved at anvende eller forstå websteder. Men også borgere med læringsvanskeligheder, fx grundet autisme, ADHD, ordblindhed eller hjerneskade, er blandt dem, der kan være ekskluderet fra at bruge eller forstå et websted. Faktisk kan vi alle opleve at være udfordrede pga. midlertidige handicap som fx en hjernerystelse, stress, angst eller depression.

På dette kursus kan du lære mere om, hvordan du kan arbejde strategisk og organisatorisk med webtilgængelighed som en naturlig del af jeres udviklingsprocesser. Det bliver konkret, sjovt og tilgængeligt.

Deltagerprofil 

Du arbejder med kommunikation og webudvikling – måske ansvarlig for området i din kommune. Du kan også være medarbejder, der producerer kommunalt digitalt indhold eller UX-designer med ansvar for konkrete digitale løsninger. Du bør deltage, hvis du ønsker, at du og din kommune bliver bedre til at tænke webtilgængelighed ind i jeres udviklingsprocesser for at undgå sene tilpasninger og sikre bedre borgervendte digitale løsninger.

Kursusudbytte 

Efter endt kursus har du en udvidet værktøjskasse til at kunne arbejde med webtilgængelighed. Du kommer til at høre mere om de krav lovgivningen stiller, men også hvordan du kan opfylde dem på en meningsfuld måde. Kurset vil være praksisnært med konkrete cases

Undervisningsform

Undervisningen er dialogbaseret og de enkelte deltageres problemstillinger vil derfor blive inddraget i videst muligt omfang. Derudover vil der blive indgå praktiske øvelser og quizzer under vejs.

Tid og sted

Den 26. september 2023 kl. 9.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København V.

Pris

Kr. 2.975, - + moms. Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret i at deltage.

Tilmelding

×

Log ind