Kurser og uddannelse

Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange 2019

Der har længe, både i private virksomheder og offentlig administration, været fokus på at få beskrevet arbejdsgange og forretningsprocesser med det formål at effektivisere og kvalitetssikre, f.eks. i forhold til compliance med lovgivning og best practice. Ofte har ambitionen været, at arbejdsgangsbeskrivelser skulle indgå i kravspecifikationer for nye it-systemer der skulle sætte strøm til arbejdsgangene, som det f.eks. var tilfældet med arbejdsgangsbanken.dk og som det i øjeblikket er tilfældet med brugen af Robotic Process Automation (RPA).

Temadagen i agil digitalisering introducerer deltageren for metoder og værktøjer til at beskrive arbejdsgange fleksibelt med inddragelse af dem der udfører arbejdsgangene. Konkret vil vi anvende regelbaseret modellering med Dynamic Condition Response (DCR) grafer og state-of-the-art værktøjet DCRGraphs.net til at sætte strøm til identifikation, simulering og beskrivelse af brugerrejser og reglerne bag arbejdsgange. Vi vil også kort introducere til BPMN, DMN og CMMN standarderne fra Object Management Group (OMG.org) og se på hvornår og hvordan de kan benyttes.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her:

Arrangement

Temadage Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange 2019

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S og tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.