Kurser, netværk, temadage og konferencer Kurser og uddannelse

Retssikkerhed og digitalisering i den kommunale sektor

Digitalisering i den offentlige sektor rummer store muligheder for effektiv opgavevaretagelse og understøttelse af en lovlig og sikker drift, til gavn for både borgere og kommuner. Manglende lovmedholdelige it-løsninger kan omvendt have store omkostninger for både borgere og kommuner. KL udbyder nu et kursus om, hvordan I som kommune sikrer, at jeres it-systemer er lovmedholdelige.

Retssikkerhed og digitalisering i den kommunale sektor

Digitalisering i den offentlige sektor rummer store muligheder for effektiv opgavevaretagelse og understøttelse af en lovlig og sikker drift, til gavn for både borgere og kommuner. Manglende lovmedholdelige it-løsninger kan omvendt have store omkostninger for både borgere og kommuner. KL udbyder nu et kursus om, hvordan I som kommune sikrer, at jeres it-systemer er lovmedholdelige.

Målgruppe

Digitaliseringskonsulenter, it-projektledere, contract managere samt andre ansatte i kommunen, der arbejder med udvikling og tilpasning af it-systemer.

Formål

På kurset får du indsigt i de juridiske udfordringer, der kan opstå i forbindelse med digitaliseringsprojekter. Kurset vil primært have fokus på de forvaltningsretlige regler og princippers betydningen ved digitalisering i den offentlige sektor, samt metoder og redskaber til at løse dem.

De generelle forvaltningsretlige regler og principper gælder uanset om sagsbehandlingen foregår manuelt eller digitalt. Det vil sige, at når hele eller dele af sagsbehandlingen på et område digitaliseres, er det et krav, at disse
regler overholdes. For at sikre lovmedholdelige it-systemer, er det vigtigt, at de forvaltningsretlige krav indtænkes fra begyndelsen, når kommunen udvikler og implementerer nye it-systemer.

Program

Introduktion af de rammesættende regler.

Forvaltningsretlige regler og principper for digitalisering, navnlig med fokus på: 

  • Afgørelsesbegrebet
  • Partsbegrebet
  • Partsrepræsentation
  • Vejledningsforpligtelsen
  • Sagens oplysning
  • Partshøring
  • Begrundelse
  • Klagevejledning
  • Samspil til øvrige it-systemer

Kurset er praksisnært med relevant cases, der belyser de forvaltningsretlige forhold i en digitaliseringens kontekst.

Underviser

Jim Foli har mange års erfaring med udvikling og implementering af offentlige it-systemer, herunder at it-løsningerne er lovmedholdelige. Jim er ansat i KL som compliance jurist og har mange års erfaring med undervisning af de forvaltningsretlige regler og principper i stat og kommuner. Jim er endvidere ekstern underviser på Københavns Universitet i forvaltningsret.

Godt for din leder at vide

Din leder får en medarbejder, som kan identificere og beskrive de juridiske udfordringer, der kan opstå i forbindelse med it-udviklingen, samt værktøjer til forvaltningsret by design.

Praktiske informationer

Tid og sted:
15. juni 2023 fra kl. 9.30 til 16.00 i  KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Pris og vilkår
Pris: 2.475,- ekskl. moms.
Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret.

Arrangement

Retssikkerhed og digitalisering i den kommunale sektor

×

Log ind