Kurser, netværk, temadage og konferencer Kurser og uddannelse

Ledelse med data

Data er blevet en naturlig del af arbejdet i enhver organisations topledelse, men er vi dygtige nok til at bruge data til ledelsesopgaverne? Mere data giver ikke i sig selv bedre beslutninger. Det er vigtigt som leder at kunne stille de rette krav til, hvordan data bringes i spil i beslutningsprocesser.

Data rummer et formålsparadoks

Skal organisationens data anvendes eksplorativt, eller kan vi formulere de præcise vidensbehov og hypoteser, som data skal svare på? Der er mange faldgruber ledelsers anvendelse af data, hvor kognitive bias i beslutningsprocesserne kan risikere at udfordre en hensigtsmæssig brug af data. Dette kursus er for kommunale ledere, der er nysgerrige på, hvordan ledelsen og organisationen mere bevidst får mere værdi ud af data.

Hvad kan du forvente? 

Kurset giver dig refleksioner over de fem vigtigste temaer, som skal være afklaret for, at data giver værdi for beslutningsprocesserne.'

  • Datastrategi – arbejder I med data ud fra en push eller pull tilgang. Hvordan balanceres indsigter fra explainable, explorative & experimental analytics?
  • De forskellige generationer af Business Intelligence & Analytics – fra dokumentation til optimering. Hvordan aktiverer digitalisering jeres data til organisationsforandringer?
  • Det er ikke nok, at jeres jurister har styr på GDPR. Den nye trend er ansvarlighed. Hvordan operationaliserer I dataetik, sådan at I bruger data mere hensigtsmæssigt?
  • De nye vidensbehov – økonomitallene er fortsat vigtige, men der dukker nye temaer op f.eks. klima, diversitet, retfærdighed, sikkerhed – hvordan etableres et analytisk beredskab?
  • Fra politiske visioner til taktisk operationelle nøgletal – data er ikke bare noget der skal tælles, data skal også fortælles – datastorytelling er oversete disciplin i ledelsesinformation!

Tid og sted

28. februar 2023, kl. 9.00–16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Målgruppe

Chefer og ledere samt BI- og datakonsulenter.

Pris 

Pris: 2975,- + moms. 

Tilmelding

Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret. Du kan tilmelde dig ved at klikke her eller via boksen herunder: 

Arrangement

Kurser Ledelse med data

Kurset giver dig refleksioner over de fem vigtigste temaer, som skal være afklaret for, at data giver værdi for beslutningsprocesserne.

×

Log ind