Kurser og uddannelse

Kursus om bedre håndtering af teknisk gæld

KL udbyder i samarbejde med Optimum IT et kommunerettet kursus om bedre håndtering af teknisk gæld. Mange kommunale it-løsninger baserer sig på specialkonfigurerede eller specialudviklede it-systemer. I takt med udviklingen belastes disse systemer af teknisk gæld.

Konsekvensen af stigningen i teknisk gæld er typisk lavere kvalitet, øgede vedligeholdelsesomkostninger samt tekniske barrierer for videreudvikling. Måske skal det pågældende it-systems kodekvalitet eller skalerbarhed øges? Måske skal it-sikkerheden skærpes eller den teknologiske platform opgraderes? Måske skal legacy-systemer udfases til fordel for nye moderne løsninger.

Ønsker I at skabe bedre bevidsthed og fælles forståelse for teknisk gæld i jeres kommune? Ønsker I omkostningseffektive og udbudsparate it-systemer? Ønsker I at højne kommunens kompetencer blandt it-arkitekter, it-konsulenter og it-projektledere til at vurdere, administrere samt afvikle teknisk gæld? Så er kurset relevant for jer.

Tid og sted:

  • 18. juni 2020. Kl. 9.00 – 16.00 i KL-Huset i København
  • 10. juni 2020. Kl. 9.30 – 16.30 på Comwell i Kolding

Pris:

  • 2.875 + moms.

Tilmelding

Du kan læse mere om kurset her - eller tilmelde dig nedenfor:

Arrangement

Kurser Kursus om bedre håndtering af teknisk gæld

KL udbyder i samarbejde med Optimum IT et kommunerettet kursus om bedre håndtering af teknisk gæld.