Kurser og uddannelse

Kursus i journalisering og GDPR

Hvilke regler og pligter er kommunerne underlagt i forbindelse med journalisering? Hvilke principper for persondatabehandling (GDPR) skal man være opmærksom på i sin sagsbehandling? Hvordan er KLE bygget op og hvordan bruger man handlingsfacetterne?

Med kurset får du:

  • En introduktion til de forvaltningsretlige regler og principper, som danner rammen for kommunal sagsbehandling og den administrative proces i kommunerne.
  • En gennemgang af principperne for persondatabehandling i forbindelse med journalisering og arkivering, som kom­munerne skal følge i kraft af den nye persondataforordning (GDPR).
  • Et grundlæggende kendskab til KLE Emnesystematik (KLE) og enkeltsagsprincippet som hjælpemidler til journalisering og bevaring og kassation af sager.

Kursusform

På kurset vil der være oplæg, mindre øvelser og erfaringsudveksling mel­lem kursusdeltagerne, hvor man får mulighed for at drøfte udfordringer og løsninger i forhold til journalisering og GDPR på tværs af kommuner. Hvis tiden tillader det, vil der være en hands-on journaliseringsøvelse sidst på kursusdagen.

Arrangement

Kurser Kursus i journalisering og GDPR

Forvaltningsretlige regler og principper, KLE og enkeltsagsprincippet, persondatabehandling er nogle af de emner, der bliver behandlet på kurset.