Kurser og uddannelse

Kommunernes arkitekturstyringsuddannelse

I takt med den teknologiske udvikling og øgede fokus på digitalisering, stiger investeringerne og kompleksiteten i kommunernes it-landskab. Der er derfor behov for en bevidst og aktiv styring af it-investeringer, der understøtter forretningens behov.

På kurset får deltagerne lejlighed til at arbejde med arkitekturstyring i form af arkitekturmæssige problemstillinger, som vil tage udgangspunkt i forskellige it-anskaffelser i en kommune. Der er særlig fokus på at udnytte den fælleskommunale og den lokale infrastruktur for at mindske den tekniske gæld både ifm. de enkelte anskaffelser og den løbende optimering af den samlede systemportefølje.

Kursets primære formål er at sætte deltagerne i stand til at tage fat på opgaven med at skabe overblik og sætte retning for digitaliseringen i egen kommune gennem systematisk og transparent arkitekturstyring.

Kurset er et praksisorienteret og pragmatisk færdighedskursus og præsenterer processer og teknikker, der giver et bedre grundlag for deltagerne til at gå i dialog om den digitale arkitektur både internt i organisationen og eksternt med it-leverandørerne for at kunne understøtte bedre, helhedsorienterede beslutninger.

Kurset retter sig mod digitaliseringsansvarlige, digitaliseringskonsulenter i IT, digitaliseringsenheden og fagforvaltningerne samt forretnings/it-arkitekter, projektledere og andre digitale håndværkere, der arbejder eller skal arbejde med arkitekturstyring i kommunal sammenhæng.

Kurset varer fire dage, alle dage fra 09.00 - 16.00

Pris:

15.900 kr. Tilmeldingen er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret.

Tid og sted:

Comwell i Kolding
Den 24. - 26. november 2020
30. november 2020

KL-Huset, København
Den 7. - 9. december 2020
15. december 2020.

Arrangement

Kommunernes arkitekturstyringsuddannelse

Kursets formål er at sætte deltagerne i stand til at skabe overblik og sætte retning for digitaliseringen i kommunen via systematisk og transparent arkitekturstyring.

Afviklingen af KL's arrangementer sker i fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes regler og retningslinier. Dette kursus overholder alle gældende krav til kursusafvikling, herunder antal deltagere, afstand mellem deltagerne, adgang til håndsprit og indretning af spiseområde.