Kurser og uddannelse

Gevinstrealisering i kommunerne

Vil du lære, hvordan du frigør det menneskelige potentiale i din organisation? Vil du øve, hvordan du engagerer dig selv og dine kolleger og forvandler et fælles narrativ til gevinst og succes? I forandringsprojekter skaber I gevinsterne sam­men. Det handler om dig. Forandring handler om mennesker, der trækker på samme hammel, og som går i kødet på vante roller og adfærd og vender minus til plus.

Gevinstrealisering sker ikke af sig selv. Når du som kommunal chef eller konsulent bærer ansvaret, spiller du en afgørende rolle for succes. Derfor er KL’s 2-dages internat den 19. og 20. juni 2019 et tilbud til dig og ligesindede, som vil have skærpet jeres strategiske blik for forandringens logikker og potentiale. I får skabt orden i den meto­diske værktøjskasse og bragt jeres egen virkeligheder i spil gennem øvelser, sparring og gensidig inspiration.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Gevinstrealisering i kommunerne

Todages internat der handler om, hvordan du leder arbejdet med gevinstrealisering sikkert i mål - hver gang.