Kurser, netværk, temadage og konferencer Kurser og uddannelse

Få mere effekt ud af dit digitaliseringsprojekt med Half Double projektledelsesmetode

Synes du, at projekterne i din kommune tager alt for lang tid, og oplever du, at projekterne ikke skaber reel eller tilstrækkelig værdi i sidste ende? Så er du ikke alene.

Half Double projektledelsesmetode

Half Double er en ny projektledelsesmetode. Half Double-tilgangen nytænker måden at drive projekter på ved at forkorte projektets levetid samtidig med, at effekten øges.

Half Double bliver i dag anvendt i både den private og offentlige sektor. Navnet Half Double refererer til, at tilgangen kan sikre den dobbelte effekt på den halve tid.

Nøglen til succes er at fokusere på 3 kerneelementer – Effekt, Flow og Lederskab – for at skabe større værdi og kortere gennemløbstid i projekter.

 

Hvem er målgruppen for kurset?

Kurset henvender sig til projektledere, projektdeltagere og projektejere i kommuner, som typisk arbejder med projekter eller projektlignende opgaver og gerne med et digitalt fokus. Kurset er særligt relevant, hvis du har en rolle, hvor der er behov for at håndtere kompleksitet, uforudsigelighed, mange forskellige interessenter - og for at skabe hurtig fremdrift og værdiskabelse.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde, brug og metoder indenfor klassisk projektledelse. Det giver et større udbytte af kurset, hvis du har styr på de grundlæggende projektværktøjer.

Vi opfordrer dig til at tilmelde dig sammen med en kollega eller leder fra din organisation, så I kan støtte hinanden og udveksle erfaringer efter kursets forløb.

Det vil sikre en bedre forankring af Half Double-metoden i jeres projekter.

 

Hvad får jeg med hjem fra kurset?

Kurset styrker din forståelse af Half Double-tilgangen som hybrid agil projektmetode, samt hvordan den kan anvendes i en kommunal kontekst for at reducere projektets gennemløbstid og skabe effekt i hele projektet.

Fra kurset får du som ansat i en kommune følgende med hjem:

  • Viden om de tre kerneelementer i metoden - Effekt, Flow og Lederskab

  • Indsigt i hvordan Half Double tilpasses til din kommunes måde at udvikle og drive projekter på

  • Konkrete metoder og værktøjer, der kan bruges i dine egne projekter til at opnå effekt

  • Træning i at arbejde med et agilt og reflekterende mindset i et projekt

  • At have afprøvet Half Double-værktøjer og fået feedback på brugen

  • Træning i at levere effekt i projekter med tidligt løsningsdesign, pulstjek, aktivt ejerskab og flow

Hvordan foregår kurset?

Kurset foregår over 4 dage i KL-huset. Kurset afvikles som 2 x 2 dage.

Dag 1 er en introduktion til baggrund og forskning bag Half Double samt arbejde med lokal tilpasning og kerneelementet Effekt.

Dag 2 sætter vi fokus på at skabe flow med arbejde i sprints, en fast projektrytme og hyppig interaktion i projekter.

Dag 3 handler om kerneelementet Lederskab. Her arbejder vi med den aktive projektejer og den samarbejdsorienterede ledelse, som grundlag for at lede og navigere med fokus på mennesker og deres adfærd i projekter, som afgørende for at komme i mål.

Dag 4 er Masterclass. Her arbejder deltagerne med Half Double tilgangen og værktøjerne i et samlet fagligt forløb.

 

Praktiske informationer

Tid og sted:

Den 18. – 19. september og den 23. – 24. oktober 2023. Alle fire dage fra 9.00 – 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Pris:

Pris for deltagelse: kr. 13.900, - ekskl. moms.
Half Double Foundation certificering hos APMG

Tilmelding er bindende. Bliver du forhindret i at deltage på et af møderne, er det muligt at overlade din plads til en kollega.

Spørgsmål:

Kontakt venligst chefsekretær Anne Louise Corell med praktiske spørgsmål på ancl@kl.dk.

Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen på jtp@kl.dk.

 

Tilmelding

Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig her eller via arrangementboksen nederst på siden. Vi glæder os til at se dig! 

Arrangement

Få mere effekt ud af dit digitaliseringsprojekt med Half Double

Effekt, flow og lederskab

×

Log ind