Kurser, netværk, temadage og konferencer

Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser udbudt af KL's Center for Digitalisering og Teknologi

Herunder, og via menuen til venstre, kan du læse mere om hver enkelt aktivitet og gå til tilmelding. Der er et stort, men ikke et ubegrænset antal pladser til kurser og uddannelser.

For en samlet liste over alle arrangementer på området, se Arrangementsoversigten

Excel kurser

De tre kurser spænder over:

  • Excel Grundlæggende, hvor du kan blive endnu bedre med de daglige værktøjer i Excel
  • Excel Videregående, hvor du kan lære at løse problemstillinger i Excel med effektive metoder
  • Excel Masterclass, hvis du ønsker du at give dine data mening og få mere ud af data med alle de smarte værktøjer, der allerede findes i Excel

Kursusform

Excel kurserne veksler mellem gennemgang, eksempler og praktiske øvelser. Du skal medbringe dine egen PC med Excel installeret, da cirka halvdelen af kurset er hands-on. Du har mulighed for at stille masser af spørgsmål – også til dine egne regneark. Du får et overskueligt og letlæseligt kursusmateriale på dansk. Kursusmaterialet kan bruges som et opslagsværk efter kurset. Der er plads til max. 14 deltagere på hvert hold.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Excel kurser

KL udbyder i samarbejde med Office Universet tre kurser i Excel. Alle tre kurser er udarbejdet i samarbejde mellem KL og kommuner – og indeholder kommunale cases.

Hvordan lykkes du i dine styregrupper?

Som medlem af styregruppen er din primære opgave at sikre beslutnings- og ledelseskraft i projektet. Der hviler et stort ansvar på dine skuldre, så derfor skal du også kende din rolle, så du kan stille de rigtige krav til projektlederen og hjælpe vedkommende, når det er nødvendigt.

Kurset giver dig grundlæggende forståelse for styregruppearbejdet, ansvaret og forventninger. På dagen veksles imellem gennemgang af teori og metode, dialog og øvelser, hvor de forskellige elementer sættes i spil.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Hvordan lykkes du i dine styregrupper?

Kurset giver dig grundlæggende forståelse for styregruppearbejdet, ansvaret og forventninger samt de udfordringer og faldgruber der kan forhindre, at projekter leverer de ønskede gevinster.

Masterclass om ledelse af digitalisering

Digitalisering og digital trans­formation handler om at se og bruge nye muligheder, hvad enten det handler om at blive en mere digital arbejdsplads, tilbyde nye digitale services eller skabe større borger-og brugertilfredshed med digitale midler.

Masterclass om ledelse af digitalisering foregår som 2 x 2 dage med en måned imellem, hvor du hjemme i egen organisation skal arbejde med at identificere 3 nye digitale transformationer.

Hør professor Jan Pries-Heje,  i videoen herunder, fortælle om udvalgte temaer fra sin masterclass: Digitalt lederskab, organisatorisk forankring og brug af data. Vigtig viden og relevante redskaber, når du skal lede din kommunes digitale transformation. 

Læs mere om Masterclass om ledelse af digitalisering og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Masterclass om ledelse af digitalisering

KL’s masterclass i ledelse af digitalisering er til dig, der har mærket behovet for mere viden om de digitale trends og den digitale transformation.

Kommunernes it-projektlederuddannelse

Kommunernes it-projektlederuddannelse er en skræddersyet uddannelse til kommunale it-projektledere. Uddannelsen sætter fokus på, hvordan du som projektleder planlægger, leder og færdiggøre it-projekter til tiden, inden for budgettet og med den rigtige kvalitet.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Kommunernes it-projektlederuddannelse

KL udbyder i samarbejde med KIT@ Kommunernes it-projektlederuddannelse med it-professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet som gennemgående underviser.

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse

Kurset forløber over 3 moduler af 1, 2 og 2 dage med en praktisk, virkelig case imellem modulerne. Casen væl­ger du selv med en leder/chef i kom­munen. Derfor kræver uddannelsen, at der en aftale mellem konsulenten og en procesejer i kommunen, der ønsker at få optimeret en proces.

De metoder uddannelsen bygger på vægter inddragelse og involvering af de virkelige eksperter – dem der til dagligt bærer arbejdsgangene. De medarbejdere og ledere, og måske end­da borgere, som træffer valg, udfører opgaver, prioriterer m.v. så der kan komme sammenhængende ydelser og service ud til borgerne.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Kommunernes arbejdsgangsuddannelse

Ekstra kursusdatoer: Den 23. april, KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Den 4. september, Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange

Der har længe, både i private virksomheder og offentlig administration, været fokus på at få beskrevet arbejdsgange og forretningsprocesser med det formål at effektivisere og kvalitetssikre, f.eks. i forhold til compliance med lovgivning og best practice. Ofte har ambitionen været, at arbejdsgangsbeskrivelser skulle indgå i kravspecifikationer for nye it-systemer der skulle sætte strøm til arbejdsgangene, som det f.eks. var tilfældet med arbejdsgangsbanken.dk og som det i øjeblikket er tilfældet med brugen af Robotic Process Automation (RPA). 

Tid og sted:

Tirsdag den 9. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.  

Målgruppe:

Kommunalt ansatte med interesse i arbejdsgange. Fx program- og projektledere, arbejdsgangskonsulenter, digitaliseringskonsulenter og udviklingskonsulenter m.fl.  

Pris:

1.975,- + moms  

Spørgsmål:

Praktiske spørgsmål om tilmelding mv. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller på telefon 3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef i KL's Center for Digitalisering og Teknologi Jan Struwe Poulsen, jtp@kl.dk eller telefon 2140 4082.

Læs mere om temadagen og tilmeld dig her:

Arrangement

Temadage Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange 2019

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S og tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Kursus i journalisering og sammenhæng med GDPR

Kommunalt ansatte, der arbejder med journalisering og ESDH, og som ønsker en introduktion til god forvaltningsskik og de regler, der regulerer kommunernes journalisering. Kurset henvender sig også til dem, som har behov for en genopfriskning af princip­perne i KLE, herunder bevaring og kassation. Det kan eksempelvis være sagsbehandlere, ESDH-super­brugere og ESDH-ansvarlige.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Kursus i journalisering og GDPR

Forvaltningsretlige regler og principper, KLE og enkeltsagsprincippet, persondatabehandling er nogle af de emner, der bliver behandlet på kurset. Næste kursus - den 2. april og den 13. maj.

Kommunernes it-arkitekturuddannelse

Deltag på en fem-dages it-arkitekturuddannelse og få diplom på din nye viden. Med opdateret viden om it-arkitektur står du stærkt, når du skal bidrage til at få kommunens forvaltning, arbejdsgange og it-systemer til at gå op i en højere enhed. Kommunernes it-arkitekturuddannelse udbydes af KL i samarbejde med KOMBIT og KIT@.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Kommunernes it-arkitekturuddannelse 2019

Kommunernes it-arkitekturuddannelse giver dig del i den viden og de praktiske redskaber, som vil løfte din tilgang til digitalisering til et nyt niveau.

Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange 2019

Temadagen i agil digitalisering introducerer deltageren for metoder og værktøjer til at beskrive arbejdsgange fleksibelt med inddragelse af dem der udfører arbejdsgangene. Konkret vil vi anvende regelbaseret modellering med Dynamic Condition Response (DCR) grafer og state-of-the-art værktøjet DCRGraphs.net til at sætte strøm til identifikation, simulering og beskrivelse af brugerrejser og reglerne bag arbejdsgange. Vi vil også kort introducere til BPMN, DMN og CMMN standarderne fra Object Management Group (OMG.org) og se på hvornår og hvordan de kan benyttes.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her:

Arrangement

Temadage Temadag om agil digitalisering af arbejdsgange 2019

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S og tirsdag den 28. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus.

Gevinstrealisering i kommunerne

Gevinstrealisering sker ikke af sig selv. Når du som kommunal chef eller konsulent bærer ansvaret, spiller du en afgørende rolle for succes. Derfor er KL’s 2-dages internat den 19. og 20. juni 2019 et tilbud til dig og ligesindede, som vil have skærpet jeres strategiske blik for forandringens logikker og potentiale. I får skabt orden i den meto­diske værktøjskasse og bragt jeres egen virkeligheder i spil gennem øvelser, sparring og gensidig inspiration.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Gevinstrealisering i kommunerne

Todages internat der handler om, hvordan du leder arbejdet med gevinstrealisering sikkert i mål - hver gang.

Kursus i journalisering, KLE og sagsdannelse

KL udbyder derfor et kursus i journalisering med KL Emnesystematik (KLE) og sagsdannelse, herunder enkeltsagsprincippet og den tilhørende forvaltningslovgivning.

Kurset afholdes i den enkelte kommune og henvender sig til medarbejdere, som arbejder med journalisering og ESDH, fx brugere, superbrugere og ESDH-ansvarlige. Det kan afholdes i forbindelse med implementering af nye rutiner for sagsdannelse, overgang til nyt ESDH, kvalitetssikring af eksisterende journalisering eller blot ud fra et behov for genopfriskning.

Læs mere om kurset i dokumentet herunder og læs om KL Emnesystematik (KLE) på siden om KLE

  • PDF

    Kursus i journalisering, KLE og sagsdannelse

 Vil du vide mere? SÅ kontakt Joachim Eriksson på joe@kl.dk eller på +45 6114 3783

Todages kursus om gevinstdrevne projekter i kommunerne

Todages kursus om gevinstdrevne projekter i kommunerne er et interaktivt kursus, som henvender sig til projektledere, forandringsledere og interne implementeringskonsulenter i kommuner, der vil vide mere om roller, opgaver, processer og metoder til at gøre gevinsterne til omdrejningspunktet, når I driver jeres projekter.

Læs mere om kurset eller tilmeld dig nedenfor:

Arrangement

Kurser Gevinstdrevne projekter i kommunerne 2019

Et todages interaktivt kursus, der sætter fokus på roller, opgaver, processer og metoder til at gøre gevinsterne til omdrejningspunktet, når I driver jeres projekter.

Kursus om gode arbejdsgange

Bedre processer og arbejdsgange hæver jeres kommunale forvaltning fra god til fremragende. Ny lovgivning og mere digitalisering stiller store krav til arbejdsgangene. Hvorfor ikke samle og uddanne jeres eget interne hold af proceskonsulenter? Med KL’s skræddersyede kursus til kommunens eget procesteam løfter I jeres fælles faglighed og tager afsæt i jeres egen lokale viden og årelange erfaring i kommunen. Sammen skaber I succesen.

Læs mere om kurset i programmet herunder. Hvis du vil vide mere, så kontakt Jan Struwe Poulsen på jtp@kl.dk eller på mobiltelefon 21404082

  • PDF

    KL Arbejdsgange - 2-dages kursus for kommuner