Kurser, netværk, temadage og konferencer

Kurser og uddannelser

Kurser og uddannelser udbudt af KL's Center for Digitalisering og Teknologi

Herunder, og via menuen til venstre, kan du læse mere om hver enkelt aktivitet og gå til tilmelding. Der er et stort, men ikke et ubegrænset antal pladser til kurser og uddannelser.

For en samlet liste over alle arrangementer på området, se Arrangementsoversigten

Arkitekturmodellering med ArchiMate

Arbejdet med forretnings- og it-arkitektur involverer interessenter fra forskellige dele af kommunen og fra andre myndigheder og leverandører mv. Interessenterne har oftest forskellig baggrund og forskellige behov for information set fra hver deres synspunkt. For at imødekomme behovene udarbejder arkitekten en række arkitekturprodukter, der typisk indeholder visuelle modeller og diagrammer.

Det er let at tegne et ArchiMate®-diagram. Derimod kræver det både analytisk arbejde og godt håndværk at kunne modellere en målarkitektur eller løsningsarkitektur. På kurset arbejder vi med arkitekturprocessen og modellering som redskab til analysen og til dokumentation.

Læs mere og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Arkitekturmodellering med ArchiMate

Kursets primære formål er at give deltagerne en indføring i at bruge ArchiMate som modelsprog til at udarbejde arkitekturprodukter.

Excel kurser

De tre kurser spænder over:

 • Excel Grundlæggende, hvor du kan blive endnu bedre med de daglige værktøjer i Excel
 • Excel Videregående, hvor du kan lære at løse problemstillinger i Excel med effektive metoder
 • Excel Masterclass, hvis du ønsker du at give dine data mening og få mere ud af data med alle de smarte værktøjer, der allerede findes i Excel

Kursusform

Excel kurserne veksler mellem gennemgang, eksempler og praktiske øvelser. Du skal medbringe dine egen PC med Excel installeret, da cirka halvdelen af kurset er hands-on. Du har mulighed for at stille masser af spørgsmål – også til dine egne regneark. Du får et overskueligt og letlæseligt kursusmateriale på dansk. Kursusmaterialet kan bruges som et opslagsværk efter kurset. Der er plads til max. 14 deltagere på hvert hold.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Excel kurser

KL udbyder i samarbejde med Office Universet tre kurser i Excel. Alle tre kurser er udarbejdet i samarbejde mellem KL og kommuner – og indeholder kommunale cases.

Masterclass om ledelse af digitalisering

Digitalisering og digital trans­formation handler om at se og bruge nye muligheder, hvad enten det handler om at blive en mere digital arbejdsplads, tilbyde nye digitale services eller skabe større borger-og brugertilfredshed med digitale midler.

Masterclass om ledelse af digitalisering foregår som 2 x 2 dage med en måned imellem, hvor du hjemme i egen organisation skal arbejde med at identificere 3 nye digitale transformationer.

Hør professor Jan Pries-Heje,  i videoen herunder, fortælle om udvalgte temaer fra sin masterclass: Digitalt lederskab, organisatorisk forankring og brug af data. Vigtig viden og relevante redskaber, når du skal lede din kommunes digitale transformation. 

Læs mere om Masterclass om ledelse af digitalisering og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Masterclass om ledelse af digitalisering

KL’s masterclass om ledelse af digitalisering er til dig, der har mærket behovet for mere viden om de digitale trends og den digitale transformation.

Powerpoint, OneNote og Outlook kurser

Ønsker du at skabe et bedre overblik over dine mails og noter eller at kunne udarbejde PowerPoint-præsentationer i høj kvalitet?

De tre kurser henvender sig til alle, der anvender Office pakken, og som ønsker at forbedre deres kompetencer. På kurset får du inspiration og lære, hvordan du kan lave bedre og mere effektive præsentationer i PowerPoint, hvordan du kan skabe et bedre overblik over alle dine mails og opgaver i Outlook samt hvordan du kan holde styr på alle dine informationer og noter i OneNote.

Kurserne veksler mellem gennemgang, eksempler og praktiske øvelser. Du skal medbringe din egen PC med det program du er tilmeldt - PowerPoint, OneNote eller Outlook – da ca. halvdelen af kurset er hands-on. Du har mulighed for at stille masser af spørgsmål, og du får et overskueligt og letlæseligt kursusmateriale på dansk. Kursusmaterialet kan bruges som opslagsværk efter kurset. Der er plads til max. 14 deltagere på hvert hold.

Kurserne afholdes to gange til efteråret og fordeler sig på følgende dage:

Outlook organisering og effektiv brug:

 • 4. november 2019 - Kolding
 • 31. oktober 2019 - København

OneNote - Hold styr på dine noter:

 • 5. november 2019 - Kolding
 • 7. november 2019 - København

PowerPoint - Den effektive præsentation:

 • 6. november 2019 - Kolding
 • 13. november 2019 - København

Du kan læse mere om de enkelte kurser her og tilmelde dig nedenfor.

Arrangement

Kurser Microsoft Office Kurser - Powerpoint, OneNote og Outlook

Kursus i journalisering og GDPR

Med kurset får du:

 • En introduktion til de forvaltningsretlige regler og principper, som danner rammen for kommunal sagsbehandling og den administrative proces i kommunerne.
 • En gennemgang af principperne for persondatabehandling i forbindelse med journalisering og arkivering, som kom­munerne skal følge i kraft af den nye persondataforordning (GDPR).
 • Et grundlæggende kendskab til KLE Emnesystematik (KLE) og enkeltsagsprincippet som hjælpemidler til journalisering og bevaring og kassation af sager.

Kursusform

På kurset vil der være oplæg, mindre øvelser og erfaringsudveksling mel­lem kursusdeltagerne, hvor man får mulighed for at drøfte udfordringer og løsninger i forhold til journalisering og GDPR på tværs af kommuner. Hvis tiden tillader det, vil der være en hands-on journaliseringsøvelse sidst på kursusdagen.

Arrangement

Kurser Kursus i journalisering og GDPR

Forvaltningsretlige regler og principper, KLE og enkeltsagsprincippet, persondatabehandling er nogle af de emner, der bliver behandlet på kurset.

Kommunernes it-projektlederuddannelse

Kommunernes it-projektlederuddannelse er en skræddersyet uddannelse til kommunale it-projektledere. Uddannelsen sætter fokus på, hvordan du som projektleder planlægger, leder og færdiggøre it-projekter til tiden, inden for budgettet og med den rigtige kvalitet.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Kommunernes it-projektlederuddannelse

KL udbyder i samarbejde med KIT@ Kommunernes it-projektlederuddannelse med it-professor Jan Pries-Heje fra Roskilde Universitet som gennemgående underviser.

Kommunernes it-arkitekturuddannelse

Deltag på en fem-dages it-arkitekturuddannelse og få diplom på din nye viden. Med opdateret viden om it-arkitektur står du stærkt, når du skal bidrage til at få kommunens forvaltning, arbejdsgange og it-systemer til at gå op i en højere enhed. Kommunernes it-arkitekturuddannelse udbydes af KL i samarbejde med KOMBIT og KIT@.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Kommunernes it-arkitekturuddannelse 2019

Kommunernes it-arkitekturuddannelse giver dig del i den viden og de praktiske redskaber, som vil løfte din tilgang til digitalisering til et nyt niveau.

Kursus i journalisering, KLE og sagsdannelse

KL udbyder derfor et kursus i journalisering med KL Emnesystematik (KLE) og sagsdannelse, herunder enkeltsagsprincippet og den tilhørende forvaltningslovgivning.

Kurset afholdes i den enkelte kommune og henvender sig til medarbejdere, som arbejder med journalisering og ESDH, fx brugere, superbrugere og ESDH-ansvarlige. Det kan afholdes i forbindelse med implementering af nye rutiner for sagsdannelse, overgang til nyt ESDH, kvalitetssikring af eksisterende journalisering eller blot ud fra et behov for genopfriskning.

Læs mere om kurset i dokumentet herunder og læs om KL Emnesystematik (KLE) på siden om KLE

 • PDF

  Kursus i journalisering, KLE og sagsdannelse

 Vil du vide mere? SÅ kontakt Joachim Eriksson på joe@kl.dk eller på +45 6114 3783

Todages kursus om gevinstdrevne projekter i kommunerne

Todages kursus om gevinstdrevne projekter i kommunerne er et interaktivt kursus, som henvender sig til projektledere, forandringsledere og interne implementeringskonsulenter i kommuner, der vil vide mere om roller, opgaver, processer og metoder til at gøre gevinsterne til omdrejningspunktet, når I driver jeres projekter.

Læs mere om kurset eller tilmeld dig nedenfor:

Arrangement

Kurser Gevinstdrevne projekter i kommunerne 2019

Et todages interaktivt kursus, der sætter fokus på roller, opgaver, processer og metoder til at gøre gevinsterne til omdrejningspunktet, når I driver jeres projekter.

Kursus om gode arbejdsgange

Bedre processer og arbejdsgange hæver jeres kommunale forvaltning fra god til fremragende. Ny lovgivning og mere digitalisering stiller store krav til arbejdsgangene. Hvorfor ikke samle og uddanne jeres eget interne hold af proceskonsulenter? Med KL’s skræddersyede kursus til kommunens eget procesteam løfter I jeres fælles faglighed og tager afsæt i jeres egen lokale viden og årelange erfaring i kommunen. Sammen skaber I succesen.

Læs mere om kurset i programmet herunder. Hvis du vil vide mere, så kontakt Jan Struwe Poulsen på jtp@kl.dk eller på mobiltelefon 21404082

 • PDF

  KL Arbejdsgange - 2-dages kursus for kommuner

Kommunernes arbejdsgangsuddannelse

Kurset forløber over 3 moduler af 1, 2 og 2 dage med en praktisk, virkelig case imellem modulerne. Casen væl­ger du selv med en leder/chef i kom­munen. Derfor kræver uddannelsen, at der en aftale mellem konsulenten og en procesejer i kommunen, der ønsker at få optimeret en proces.

De metoder uddannelsen bygger på vægter inddragelse og involvering af de virkelige eksperter – dem der til dagligt bærer arbejdsgangene. De medarbejdere og ledere, og måske end­da borgere, som træffer valg, udfører opgaver, prioriterer m.v. så der kan komme sammenhængende ydelser og service ud til borgerne.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her:

Arrangement

Kurser Kommunernes arbejdsgangsuddannelse

Ekstra kursusstart: Den 4. september, Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

To dages workshop om at løfte jeres it-projekter

På to workshopdage kommer en it-arkitekt fra KL’s Center for Digitalisering og Teknologi ud til jer og træner jer i kontekstdiagrammer, arkitekturprincipper og byggeblokke. Så kan I fremover selv skabe sammenhæng og genbrug på tværs af jeres systemlandskab.

Med et arkitekturløft fra KL får I målrettet jeres viden og færdigheder. Hver kommune tilretter sit eget arkitekturløft i dialog med KL, så arkitekturløftet passer til jeres behov.

Udbytte af arkitekturløft

KL’s arkitekturløft omfatter hjælp til at vælge jeres case og inddrage relevante arkitekturprincipper.

Når I har været igennem et arkitekturløft på to workshopdage, kan I udarbejde kontekstdiagrammer og påvise og anvende jeres arkitekturprincipper helt oppe fra konceptuelt niveau og ud i hvert enkelt fysisk system. I får indblik i byggeblokke og ser deres relevans for netop den gennemgående, virkelighedsnære case, som I har valgt til workshopdagene.

Hør mere om potentialet og aftal et arkitekturløft

Er du interesseret kan du kontakte it-arkitekt og chefkonsulent Peter Thrane på pth@kl.dk og på telefon: 33703553 eller læse mere her.

 

 • PDF

  kl_arkitekturloeft_150219a.pdf

 

Persondatabeskyttelse og emnesystematik på institutionsniveau

Som leder på institutionen skal du balancere kravene fra forældre, brugere og politikere med krav til it-sikkerhed på hjemmesider, Facebook og i sagsbehandlingssystemer og det skal ske indenfor dit budget og jeres personalenormering. Dette kursus tilrettelægger vi med afsæt i de praktiske udfordringer, du møder, når I skal behandle oplysninger om de enkelte borgere.

Hvordan sikrer du korrekt behandling af personoplysninger, når dine medarbejdere brænder for borgere, brugere og faglig udvikling? Og hvordan undgår I, at kommunen får bøder, hvis Datatilsynet kommer på besøg? Målet er, at tilrettelægge kurset ud fra din hverdag og du får mulighed for at sende dine egne udfordringer ind til underviserne forud for kurset.

Tid og sted

 • 5. november 2019, Kl. 09.00 – 16.00, Weidekampsgade 10, 2300 København S
 • 7. november 2019, kl. 09.00 - 16.00, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
 • 8. november 2019, kl. 09.00 - 16.00, Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Arrangement

Kurser Persondatabeskyttelse og emnesystematik på institutionsniveau