Kommunernes Digitaliseringsprogram Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

Information om og status på handlingsplanen

Der foretages to gange om året en statusrapportering på initiativer i regi af den fælleskommunale digitale handlingsplan. Statusrapporteringen forelægges KL's bestyrelse, og efterfølgende offentliggøres den her på siden.

Aktuel status på den fælleskommunale digitale handlingsplan

Du kan downloade den seneste status fra november 2019 her (pdf).

Tidligere statusrapporteringer

Overblik over initiativerne i den fælleskommunale digitale handlingsplan

KL laver halvårligt et overblik over fremdrift i initiativerne i den fælleskommunale digitale handlingsplan samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Herunder særligt med fokus på de opgaver og leverancer, som er relevante for kommunerne. Oversigten har til formål at give kommunerne et mere grundigt overblik over, hvilke projekter, som de særligt skal være opmærksom på. Den nuværende initiativoversigt er udarbejdet marts 2019.

Initiativoversigten, der indeholder et samlet overblik over alle initiativerne kan findes her

Information om initiativer i handlingsplanen

For hvert initiativ er der oprettet en side her på kl.dk, hvor man kan læse mere om indholdet i det enkelte projekt samt finde kontaktoplysninger om projektlederne i KL.

Læs mere om de enkelte initiativer her.

Der er udarbejdet en samlet liste med projektledere for alle projekter i handlingsplanen.

Her kan den samlede liste over kontaktpersoner for de fælleskommunale initiativer findes.

Error rendering the editoralias 'module-news-list'. The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters.

×

Log ind