Kommunernes Digitaliseringsprogram Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning

25. maj træder databeskyttelsesforordningen i kraft. KL hjælper kommunerne med at implementere reglerne gennem vejledninger, skabeloner og kurser.

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven regulerer området for behandling af personoplysninger fra den 25. maj 2018. Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen bliver dermed ophævet.

KL hjælper kommunerne med at implementere de nye regler gennem vejledninger og skabeloner, Sikkerhedsprogrammet, online netværk og kurser. Samtidig følger KL sagen tæt og arbejder for at sikre, at reglerne tager højde for den kommunale virkelighed.

Fokusér på 11 punkter

Kommunerne bør have følgende 11 punkter på plads inden 25. maj:

 1. Etablér en implementeringsorganisation
 2. Brug årlige sikkerhedsmålinger og analyser
 3. Udpeg en databeskyttelsesrådgiver
 4. Informér medarbejderne om de nye regler
 5. Indgå databehandleraftaler
 6. Færdigudfyld fortegnelser, når de kommer fra KL
 7. Tilret blanketter ift. nye oplysninger til borgerne
 8. Implementér de nødvendige processer og arbejdsgange
 9. Sørg for, at it-systemerne lever op til kravene
 10. Implementér de nye sikkerhedskrav
 11. Udarbejd evt. konsekvensanalyser.

Læs om de 11 punkter og find konkrete værktøjer i Anbefalinger til direktionens opmærksomhedspunkter – implementering af databeskyttelsesforordningen (pdf).

Betænkning om Databeskyttelsesforordningen.

Kurser

Sammen med COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling – udbyder KL kurser om håndtering af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Find kurserne og tilmeld dig på COK’s hjemmeside.

Vigtige dokumenter

×

Log ind