Baggrund for initiativet

SKAT har siden suspenderingen af EFI i efteråret 2015 arbejdet på at udvikle et nyt inddrivelsessystem. Det nye system, PSRM, forventes at håndtere inddrivelsen fuldautomatisk. For at kunne leve op til denne målsætning stilles der store krav til standardiserede processer i inddrivelsen, og der er i den forbindelse sket en forenkling af inddrivelseslovgivningen, så den i dag er mere digitaliseringsklar.

For at understøtte en effektiv inddrivelse har SKAT valgt at udvikle et system, hvor fordringshaverne udelukkende kan overføre retskraftige fordringer til automatisk inddrivelse. Det betyder reelt, at retskraftvurderingen sker ved "fordøren" til SKAT – dvs. i snitfladen mellem kommunens debitorsystem og PSRM – gennem digital kontrol af, om fordringerne opfylder en lang række forskellige krav, som skal håndteres af debitor- og kildesystemerne. Fastlæggelsen af kravene til kommunernes fordringer sker med bistand fra Kammeradvokaten, og det foreløbige billede er, at der er mange nye krav til dokumentation mv. og til hvordan det skal håndteres i systemerne.

KL har gennem dialogen med SKAT, leverandører og kommunerne identificeret, at kommunerne står overfor en større forandringsproces, der ikke kan isoleres til opkrævningsområdet.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at sikre, at kommunerne er i stand til at sikre inddrivelse gennem SKATs nye løsning med henblik på at få genoprettet inddrivelsen. Det er en kompleks opgave for kommunerne at blive tilsluttet, og SKAT kommer ikke til at gå i dialog med den enkelte kommune.

Med dette projekt kan KL indgå som et bindeled i mellem kommuner, leverandører og SKAT, da parterne er indbyrdes afhængige for, at det kan lykkes. KL vil således organisere, forberede og understøtte den omfattende omstillingsproces i tæt dialog med parterne.

Projektet organiseres i fire delelementer, der koordineres indbyrdes af projektledelsen, som også varetager kommunikationen med kommunerne og SKAT:

projektets organisering

Projektet arbejder mod at realisere følgende gevinster:

  • Kommunerne lykkes med at få normaliseret inddrivelsen på trods af de vanskelige betingelser, der er tilstede.
  • Understøtte at det ikke kun er de store systemleverandører, der kan håndtere de nye krav, og dermed skabe øget leverandørafhængighed.
  • Reducere den enkelte kommunes omkostninger til systemtilretning mest muligt
  • PDF

    Projektbeskrivelse - 6.5 kommunernes onboarding til nyt inddrivelsessystem

 

 

 

 

×

Log ind