Om initiativet

Kommunerne står i de kommende år over for en meget omfattende implementeringsopgave, når de nye it-løsninger på det tidligere monopol-område er klar til at blive taget i brug. Indsatsen vil medføre en lang række opgaver i kommunerne – dels med implementering af de enkelte løsninger, dels efterfølgende med forvaltningen af løsningerne i et flerleverandørmarked.

Initiativet skal realisere den gevinst, som er forbundet med monopolbruddet, både i form af lavere betaling for de konkurrenceudsatte it-løsninger (minimum 25 %.) og mere effektive arbejdsgange.

Medio 2018 forventes den tekniske implementering af løsningerne at være gennemført, mens den organisatoriske implementering i form af omlægning af arbejdsgange mv. vil være en løbende proces i hele strategiperioden.

Styregruppe

Der er nedsat styregruppe (samt arbejdsgrupper og referencegrupper) for de enkelte delprojekter indenfor monopolbrudsprojektet.

Vigtige dokumenter

  • PDF

    6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger (kort programbeskrivelse)

×

Log ind