Om initiativet

Der er behov for øget viden om, hvilke indsatser og metoder på velfærdsområderne der giver de bedste resultater. Manglende viden om indsatsernes effekt gør det vanskeligt at styre og prioritere indsatserne. Kommunerne har med det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem (FLIS) fået mulighed for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS muliggør dermed bedre dokumentation af kommunernes opgaveløsning og resultater.

Der gennemføres en indsats for at udvikle og formidle nye koblede nøgletal i FLIS på tværs af bl.a. områderne skole, udsatte børn, udsatte børn og unge, voksenhandicap, sundhed, beskæftigelse og ældre. Initiativet igangsættes i 2016 og løber indtil 2020.

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i projektets styregruppe:

 • Viborg Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Esbjerg Kommune

Følgende kommuner deltager i projektets følgegruppe:

 • Viborg Kommune
 • Næstved Kommune
 • Køge Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Greve Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Hjørring Kommune
 • Herning Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  6.3 Data på tværs med FLIS (lang projektbeskrivelse)

 • PDF

  6.3 Data på tværs med FLIS (kort projektbeskrivelse)

×

Log ind