Om initiativet

Kommunerne samarbejder på det digitale område i stigende grad om deling af knappe kompetencer og effektiv it-drift. For at understøtte dette har KL sammen med Finansministeriet gennemført en kortlægning af eksisterende kommunale it-samarbejder, som blev offentliggjort primo 2016. Resultatet er et inspirationskatalog og vejledning til etablering af fælleskommunale samarbejder.

Formålet med initiativet er, at følge udviklingen i de kommunale samarbejder løbende gennem strategiperioden – særlig med henblik på at afdække eventuelle udfordringer. Derfor følges der op på den foretagne kortlægning med en undersøgelse af udviklingen i de kommunale it-samarbejder i 2018.

Læs mere om fælleskommunale samarbejder.

KOMBIT's side med fælleskommunale it-samarbejder.

Styregruppe

Styregruppen er endnu ikke nedsat.

Vigtige dokumenter

  • PDF

    6.2 Fælleskommunale samarbejder (kort projektbeskrivelse)

×

Log ind