Om initiativet

Den kommunale indsats mod snyd med sociale ydelser skal være effektiv og sikre fortsat tillid til den kommunale sektor. Der gennemføres en fælleskommunal indsats, som på kort sigt skal sikre, at der findes dokumentation og ledelsesinformation om effekten af kommunernes kontrolindsats. På længere sigt skal data om effekt hentes fra de nye ydelsessystemer, som afløser monopolløsningerne på området.

Initiativet sikrer, at der sker videndeling og opsamling af best practice om at undgå og opdage snyd og fejludbetalinger. Initiativet skal ses i sammenhæng med fællesoffentlige initiativer om fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Initiativet løber indtil udgangen af 2020.

Styregruppe

Intern styregruppe i KL og projektet understøttets af en kommunal referencegruppe, bestående af et kommunalt netværk bestående af kontrolmedarbejdere og ledere fra 73 kommuner (Kontrolforum).

Vigtige dokumenter

  • PDF

    6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser (kort).pdf

  • PDF

    6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser (lang).pdf

×

Log ind