Om initiativet

Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders grunddata er en vej til effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer for borgere og virksomheder.

Det fælleskommunale initiativ skal i perioden 2016-2018 i kølvandet på det omfattende fællesoffentlige grunddataprogram understøtte kommunernes opgave med at tage de nye grunddata i brug og realisere de tilhørende gevinster.

På den baggrund har KL igangsat programmet: Kommunal implementering af grunddata (KIG). Programmet har til formål at understøtte og bidrage til kommunernes arbejde med nye grunddata og realisering af tilhørende gevinster, som de nye og forbedrede grunddata giver grundlag for. KIG har udarbejdet en såkaldt implementeringsreol med eksempler, anbefalinger og guidelines for håndtering af grunddataopgaverne.

Du kan læse mere om KIG her: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/digitalisering/kommunal-implementering-af-grunddata/

Du kan læse mere om grunddata her: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/digitalisering/grunddata/

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i programmets styregruppe:

 • Aabenraa kommune
 • Frederiksberg kommune 
 • Herning kommune
 • Hjørring Kommune
 • København Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  5.5 Kommunal implementering af grunddata (kort programbeskrivelse)

 • PDF

  5.5 Kommunal implementering af grunddata (programbeskrivelse)

×

Log ind