Om initiativet

Affaldsdata består i dag af en række it-systemer, som er etableret særskilt og kun i stærkt begrænset omfang kan dele data.

KL har indgået en aftale med Miljøministeriet om strategien ”Danmark uden affald”. I aftalen indgår bl.a., at der skal samarbejdes om at skabe en fælles informationsarkitektur om affalds-strømmene. Med udgangspunkt i en analyse gennemført af KL er der aftalt et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, som skal pege frem mod en samlet it-arkitektur på affaldsområdet. I forlængelse af det fællesoffentlige initiativ vil der være behov for en fælleskommunal indsats, som skal understøtte implementering af kommunernes del af en samlet it-arkitektur inden for rammerne af den fælleskommunale rammearkitektur.

Igangsættelse af initiativet afventer resultater af det fællesoffentlige initiativ.

Styregruppe

Styregruppen er endnu ikke nedsat.

Vigtige dokumenter

  • PDF

    5.4 Samlet IT-arkitektur for affaldsdata (kort projektbeskrivelse)

×

Log ind