Om initiativet

Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne skal efter lovgivningen finde en balance mellem vandafledning og naturbeskyttelse. Denne balance beskrives i vandløbsregulativer, hvor bestemmelser om benyttelse og beskyttelse nedfældes. Det forventes, at vandløbsregulativerne står overfor væsentlig revision i de kommende år. For at effektivisere dette og gøre reguleringen mere gennemsigtig gennemføres et initiativ, som har til formål at indeksere og digitalisere vandløbsregulativerne og de regler, der gælder for de enkelte vandløbsstrækninger. På den måde kan de samlede data udstilles over for borgere og virksomheder. Initiativet igangsættes ultimo 2016 og koordineres med den fællesoffentlige indsats for data om vand og klimaforhold.

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i projektets styregruppe:

 • Holbæk Kommune
 • Tønder Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Næstved Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ (kort projektbeskrivelse)

 • PDF

  5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ (lang projektbeskrivelse)

×

Log ind