Om initiativet

Kommunerne råder samlet set over en stor ejendomsportefølje, som dagligt benyttes af mange forskellige brugere, herunder borgere, medarbejdere, virksomheder, foreninger, turister m.fl. Der forventes at være et potentiale for en mere effektiv kommunal ejendomsdrift gennem øget digitalisering. Bedre datagrundlag, yderligere og mere integreret anvendelse af it-systemer og en større grad af udbredelse af best practice for ejendomsdriften kan skabe bedre overblik og mere effektiv udnyttelse af eksisterende kvadratmeter.

Der gennemføres et initiativ, der skal belyse gevinstpotentialer og sætte retning for, hvordan en mulig fælleskommunal indsats kan understøtte området digitalt. Der gennemføres en analyse fra ultimo 2016 til medio 2017. Derefter tages stilling til videre aktiviteter i initiativet.

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i projektets styregruppe:

 • Jammerbugt Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Tønder Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  5.2 Kloge kommunale kvadratmeter (kort projektbeskrivelse)

 • PDF

  5.2 Kloge kommunale kvadratmeter (lang projektbeskrivelse)

×

Log ind