Om initiativet

Med den fælleskommunale selvbetjeningsportal Byg & Miljø kan borgere og virksomheder nemt og hurtigt ansøge og få behandlet bygge- og miljøtilladelser digitalt.

Byg og Miljø er etableret i regi af KOMBIT, og alle kommuner er tilsluttet løsningen. I de kommende år skal der fortsat ske forbedringer, så Byg & Miljø fortsat sætter standarden for brugervenlige løsninger, og der skal implementeres nye funktioner, så borgere, virksomheder og kommuner kan opnå yderligere gevinster i form af effektivisering, brugervenlighed og overblik. Som led i initiativet skal der bl.a. udvikles en funktion for logning af sagsbehandlingstider, så sagsbehandlingstider kan registreres i både bygge- og miljøsager. Initiativet har en tidshorisont frem til udgangen af 2020.

Læs mere om Byg og Miljø på KOMBIT's hjemmeside.

Læs mere om udviklingen af logning af sagsbehandlingstider på siden om fælles servicemål. (kan ikke finde siden på ny kl.dk)

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i projektets styregruppe:

  • Ishøj Kommune
  • Frederikshavn Kommune

Vigtige dokumenter

  • PDF

    5.1 Videre med Byg & Miljø (kort projektbeskrivelse)

×

Log ind