Dagtilbudsområdet oplever et stigende politisk fokus lokalt og national i takt med en større bevidsthed om vigtigheden af tidlig indsats og et dagtilbud af høj kvalitet. Et vigtigt element i kvalitetsudviklingen i dagtilbud er at udnytte potentialet ved digitale redskaber i den pædagogiske praksis til gavn for barnets læring, trivsel og udvikling.

Om initiativet

Barnets digitale dannelse og læring starter i dagtilbuddet. Mange dagtilbud anvender allerede digitale redskaber i det pædagogiske arbejde med leg og læring. Udnyttelse af de digitale redskaber i den pædagogiske praksis er et vigtigt element for at styrke kvaliteten i dagtilbud. Der gennemføres en indsats, der følger udviklingen og ser på, hvad der sker, når digitale redskaber og medier indtager en større rolle i dagtilbud.

Det er vigtigt at få spredt viden og erfaringer om de gode forløb, der understøtter børnenes læring og trivsel, og sikre, at børnene allerede i deres dannelse opnår viden om og erfaring med håndtering af digitale redskaber og medier.

Initiativet blev igangsat i 2017, hvor KL fik gennemført en undersøgelse af anvendelsen af digitale redskaber af Implement Consulting Group. Rapporten og formidlingsproduktet kan hentes i boksen nedenfor. Der pågår frem mod 2019 et arbejde med spredning af viden fra undersøgelsen.

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i projektets styregruppe (referencegruppe for IT i folkeskolen og dagtilbud):

 • Herning Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Næstved Kommune
 • Randers Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Odense Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  4.2 Digitale redskaber i dagtilbud (lang projektbeskrivelse)

 • PDF

  4.2 Digitale redskaber i dagtilbud (kort projektbeskrivelse)

 • PDF

  4.2 Artikelserie - Digitale redskaber i dagtilbud

 • PDF

  4.2 Afrapportering om undersøgelse af digitale redskaber i dagtilbud

×

Log ind