Om initiativet

Der er større og større fokus på sammenhængende forløb for børn og unge fra 0 til 18 år. Børn og unge oplever mange skift og møder mange forskellige voksne i sundhedsplejen, børnetandlægen, dagtilbud, skole, kultur, fritid, ungdomsskole, ungdomsuddannelse mm. Der gennemføres en indsats for at skabe bedre koordination og sammenhæng mellem fx dagtilbud og grundskole og overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Initiativet skal bidrage til, at der bliver identificeret og udviklet løsninger, som kan styrke sammenhæng og koordination. Det kan fx ske gennem datastandardisering, der muliggør deling af data, it-understøttelse og ændrede arbejdsgange. Initiativet har foreløbigt en tidshorisont frem til udgangen af 2018, hvorefter der eventuelt kan undersøges yderligere forløb på 0-18 års området.

Styregruppe

Styregruppen udgøres af kontaktudvalget for børne- kultur- og uddannelsesområdet. Følgende kommuner deltager:  

 • Aalborg Kommune
 • Odder Kommune
 • Herning Kommune
 • Middelfart Kommune 
 • Esbjerg Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Guldborgsund Kommune
 • Københavns Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Rudersdal Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge (kort projektbeskrivelse)

 • PDF

  4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge (lang projektbeskrivelse)

 • PDF

  4.1 Pjece om overgang fra dagtilbud til folkeskole

 • PDF

  4.1 Pjece om overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

 • PDF

  4.1 Samlet rapport om bedre sammenhæng for børn og unge

×

Log ind