Kommunernes Digitaliseringsprogram Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

3.6 It-understøttelse af den nye hovedlov om helhedsorienterede indsatser.

Om initiativet

I december 2018 indgik en bred række af partier i Folketinget en aftale, om en række principper for en ny hovedlov om helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer. Aftalen indeholder, at der skal ske én samlet udredning, én visitation og en samlet afgørelse for de borgere, der bliver omfattet af den nye hovedlov.

Som en del af det samlede lovforberedende arbejde er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som KL også deltager i, der skal undersøge muligheden for at it-understøtte hovedloven. Derudover har KL og KOMBIT igangsat en analyse, der skal undersøge kommunernes behov for og ønsker til it-understøttelse samt opstilling af samlede løsningsscenarier for it-understøttelse på hhv. den korte (>2 år) og lange bane (+2 år).

Vigtige dokumenter

  • PDF

    3.6 IT-understøttelse af helhedsorienteret indsats.pdf

×

Log ind