Om initiativet

Initiativet om Smart City skal øge anvendelse af teknologier og data til at skabe mere bæredygtig udvikling, innovation og medborgerskab. Initiativet skal sikre viden, kompetencer og tværfaglig organisering for at understøtte, at flere kommuner kan komme i gang med at arbejde med Smart City eller komme videre med eksisterende initiativer.

Der etableres et fælleskommunalt Smart City-forum, der fungerer som samlingspunkt for kommunerne, hvor viden og erfaringer med Smart City-initiativer udveksles og deles.

Initiativet igangsættes i 2017 med en tidshorisont på i første omgang 2 år, hvorefter det evalueres. Initiativet koordineres tæt med og understøtter det Smart City-partnerskab med Erhvervsministeriet, Danske Regioner og KL, som indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020.

Smart City Danmarkskortet

Som et led i initiativet har Smart City Forum skabt et kort over danske smart city løsninger. Projekterne kan handle om f.eks. klimatilpasning, borgerinddragelse, byudvikling, belysning, eller noget helt femte.

Kortet skal give et let overblik over eksisterende løsninger, sådan at kommunerne let kan finde inspiration og støtte i hinandens ekspertise.

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i projektets styregruppe (forretningsudvalg):

 • Kalundborg Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Vejle Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Odense Kommune
 • Egedal Kommune
 • Frederiksberg Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  3.3 Udbredelse af Smart City (kort projektbeskrivelse)

 • PDF

  3.3 Udbredelse af Smart City (lang projektbeskrivelse)

×

Log ind