Om initiativet

Projektet skal it-understøtte refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Omlægningen indebærer, at statens refusion af kommunernes udgifter til forsørgelsesydelserne fra 2016 afhænger af, hvor længe borgeren samlet set har været på offentlig forsørgelse.

For at incitamentsstrukturen skal virke, må opgørelsen af refusionerne være gennemskuelige og data genkendelige for kommunerne. Det skal være muligt for kommunerne at se sammenhæng mellem jobcentrets indsats og effekt for borgerens placering på refusionstrappen. Derfor udvikles og implementeres en fælleskommunal it-løsning – ”Ydelsesrefusion” – som samler informationer om alle offentlige forsørgelsesydelser, beregner den statslige refusion, hjemtager refusionen automatisk mv. Udbud af løsningen gennemføres i 2016 af KOMBIT. Initiativet har en tidshorisont til udgangen af 2018.  

Læs mere om Ydelsesrefusion.

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i projektets styregruppe

 • Favrskov Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Esbjerg Kommune

Følgende kommuner deltager i faggruppen for projektet:

 • København Kommune
 • Odense Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Morsø Kommune
 • Gentofte Kommune

Kontaktperson

Tom Bøgeskov - tob@KOMBIT.dk

Vigtige dokumenter

 • PDF

  3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion (kort projektbeskrivelse)

×

Log ind