Kommunernes Digitaliseringsprogram Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

2.5 Analyse af muligheder for at sikre bedre sammenhæng mellem kommuner og sundhedsvæsen

Om initiativet

Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR) er sundhedsvæsnets fælles organisationsregister. Kommunerne skal bruge SOR som autoritativt register og til ”postfordeling”, når der skal indberettes utilsigtede hændelser og kommunikeres beskeder til og fra sygehuse, lægepraksis og kommuner.

Opdateringen af de kommunale organisationsoplysninger vedligeholdes i dag manuelt. Dette er en administrativt tung og besværlig måde at sikre aktuelle og retvisende oplysninger om den kommunale organisation. Opdateringen af de kommunale organisationsoplysninger vedligeholdes af SOR, MedCom og kommuner.

Der er aktuelt ikke en egnet struktur for de kommunale data i SOR, som kan afspejle den kommunale organisation i den fornødne detaljeringsgrad.

Der er behov for at KOMBIT foretager en analyse af mulighederne for at skabe et bedre match mellem den kommunale organisation og SOR gennem anvendelse af KL's emnesystematik (KLE) og kobling mellem SOR og de kommunale støttesystemer (STS).

Vigtige dokumenter

  • PDF

    2.5 Analyse af muligheder for at sikre bedre sammenhæng mellem kommuner og sundhedsvæsen.pdf

×

Log ind