Om initiativet

Med telemedicinsk udstyr kan monitorering af borgere med KOL klares fra borgerens eget hjem og af borgeren selv. Med apparater til at måle fx blodtryk, vægt og iltmætning i blodet kan borgeren sende målinger digitalt til kommune eller sygehus. Det giver patienterne større tryghed og mestring af egen sygdom.

Der igangsættes derfor en fællesoffentlig indsats, som skal koordinere udbredelsen af telemedicinsk behandling til KOL-patienter. Indsatsen forankres i fem landsdelsprogrammer med deltagelse af regioner og kommuner, som med ophæng i sundhedsaftalerne har ansvaret for at sikre fremdrift og gevinstrealisering. Målet er, at telemedicinsk KOL-behandling skal være udbredt i hele landet inden udgangen af 2019.

Der kan læses mere om initiativet på Digitaliseringstyrelsens hjemmeside.

Styregruppe

Der er nedsat en tværsektoriel landsækkende porteføljestyregruppe med kommunale repræsentanter fra KL (ansvar for fremdrift og forudsætninger).
Der er nedsat fem landsdelsprogrammer med ansvar for implementering på tværs af regioner og kommuner med kommunale repræsentanter (med ophæng til lokale sundhedsaftaler)

×

Log ind