Om initiativet

Mange af de ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har mange forskellige kontakter med kommunen. Det stiller store krav til koordinering for at opnå sammenhængende forløb, hvilket er en forudsætning for, at behandling og rehabilitering er vellykket. I fælleskommunalt regi har kommunerne derfor udarbejdet en fælles dokumentationsstandard – Fælles Sprog III.

Der gennemføres nu et initiativ, som skal understøtte implementering og anvendelsen af Fælles Sprog III dokumentationsstandarden i de kommunale omsorgsjournaler. Det er målet, at Fælles Sprog III standarden er implementeret på ældre- og sundhedsområdet i alle kommuner inden udgangen af 2017. Det er samtidig målet, at standarden videreudvikles på to nye områder bl.a. genoptræning.

Styregruppe

Der er nedsat en styregruppe for initiativet og følgende kommuner deltager:

 • Kalundborg Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Rebild Kommune

Læs mere om Fælles Sprog III

Vigtige dokumenter

 • PDF

  2.3 Implementering af Fælles Sprog III (kort programbeskrivelse)

 • PDF

  2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III (lang programbeskrivelse)

×

Log ind