Om initiativet

Borgere med behov for støtte og hjælp skal opleve, at de kommunale indsatser er sammenhængende, og at de forløb og tilbud, som tilbydes, er effektive og effektfulde.

Initiativet skal tilvejebringe et struktureret og fælles sprog for funktionsevne, indsats, effektdokumentation og en fælles dokumentationspraksis på tværs af myndigheder på socialområdet. Det skal anvendes i udredningen af borgernes funktionsevnetilstand- og niveau. Som led i initiativet videreudvikles den eksisterende dokumentationspraksis med afsæt i kommunernes store metodefaglige arbejde med voksenudredningsmetoden (VUM), resultatdokumentation m.fl.

Det er målsætningen, at der er udviklet et fælles sprog og dokumentationspraksis ved udgangen af 2018. Herefter tages der stilling til udbredelsesaktiviteter. Initiativet gennemføres i samarbejde med relevante statslige parter og indgår også i den fælleoffentlige digitaliseringsstrategi. Initiativet blev  igangsat i 2016.  

Læs videre om projektet her

Styregruppe

Der er nedsat en styregruppe for initiativet og følgende kommuner deltager:

 • Esbjerg Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Høje Tåstrup Kommune
 • Næstved Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Viborg Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet (kort projektbeskrivelse)

 • PDF

  2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet (lang projektbeskrivelse)

×

Log ind