Om initiativet

Borgere med funktionsnedsættelser kan med velfærdsteknologi få mere tryghed, frihed og mobilitet til i højere grad at kunne deltage aktivt i hverdags- og samfundslivet.

Kommunerne har siden 2014 arbejdet målrettet med implementering af 4 velfærdsteknologiske indsatser i et fælleskommunalt program. Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi videreføres frem mod 2020. Programmet vil fortsat have fokus på implementering af de hidtidige teknologier, men vil ligeledes sætte fokus på nye områder.

Digitalt understøttet genoptræning forventes at blive et af de næste fælleskommunalt prioriterede indsatsområder. Implementering af nogle teknologier kræver tæt koordinering på tværs af den offentlige sektor, og dette vil også blive et fokusområde i programmet. Endvidere skal programmet understøtte og udvikle mulighederne for videndeling mellem de mange kommunale velfærdsteknologiske projekter og erfaringer.

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i initiativets styregruppe:

 • Holbæk Kommune
 • København Kommune
 • Thisted Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Aarhus Kommune

Vigtige dokumenter

 • PDF

  2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi (kort programbeskrivelse)

 • PDF

  2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi (lang programbeskrivelse)

×

Log ind