KL's projekt 'borgerens adgang til egne data' er del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Her på siden kan du læse mere om initiativet og løbende læse om projektets resultater.

Status

Den 11. december 2018 er fem pilotkommuner gået i luften med en løsning til at give borgerne adgang til deres egne data. Løsningen er en prototype og er udviklet i samarbejde med KOMBIT og Borger.dk.

Løsningen fungerer således, at borgere i de fem pilotkommuner kan logge ind på borger.dk med NemID og få adgang til at følge med i sine sager og ydelser fra kommunen på udvalgte områder. Det er kun borgeren selv, der har adgang til sine oplysninger. På den måde er pilotprojektet første skridt i retning mod mere åbenhed og ejerskab for borgeren i kontakten med kommunen.

Pilotprojektet kører som minimum gennem første kvartal af 2019. Her vil fokus være på løbende at evaluere oplevelsen hos både borgere og kommuner og på at tilpasse løsningen ud fra de input evalueringen giver.

Den fælleskommunale vision

Borgerens adgang til egne data skal give borgeren tryghed og handlerum.

Sådan lyder den fælleskommunale vision for adgang til egne data. Med tryghed menes, at borgerne via et overblik over informationer om deres egen sag har tillid til, at kommunens oplysninger belyser og håndterer deres sager og henvendelser ordentligt og tilstrækkeligt. Med handlerum menes, at borgerne får et overblik, så de, om nødvendigt, kan handle på baggrund af de data, som kommunerne har registreret om dem.

Bag visionen ligger således tre bærende og operationelle principper, som sætter retning for kommunernes videre arbejde. De tre principper er, at:

 • Borgerne skal kunne forstå og overskue egne data
 • Borgerne skal kunne bidrage med data
 • Borgerne skal kunne anvende egne data

Visionen er bl.a. udarbejdet gennem inddragelse af flere borgergrupper, for at afdække deres behov og ønsker ift. at få adgang til egne data. Derudover har der i visionsarbejdet deltaget en række kommuner, KOMBIT og Udbetaling Danmark.

Læs hele visionen i nedenstående dokument.

På denne side vil der løbende blive kommunikeret ud, når der sker nyt i projektet.

 • PDF

  1.2 Adgang til egne data (kort projektbeskrivelse)

 • PDF

  1.2 Adgang til egne data (lang projektbeskrivelse)

 • PDF

  1.2 Fælleskommunal vision for adgang til egne data

Projektopbygning

Projektet arbejder nu for at realisere visionen. I dette arbejde igangsættes tre spor:

 • Spor 1: Pilotprojekter
 • Spor 2: Rammearkitektur
 • Spor 3: Erfaringsopsamling, udbredelse og kommunikation

Projektets styregruppe

Følgende kommuner deltager i projektets styregruppe (Styregruppen for Borgerbetjening 3.0): København Kommune, Syddjurs Kommune, Vejen Kommune, Aalborg Kommune, Odense Kommune og Aarhus Kommune

Projektets pilotkommuner

Følgende kommuner er pilotkommuner: Esbjerg kommune, Aarhus kommune, Faaborg-Midtfyn kommune, Favrskov kommune og Vejle kommune.

 

×

Log ind