Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

KL har i 2016 lanceret en fælleskommunal digital handlingsplan, som skal understøtte kommunernes arbejde med digitale løsninger og teknologi. Den fælles kommunale digitale handlingsplan består af i alt 30 initiativer, som sætter retning for det fælles digitaliseringsarbejde frem mod 2020.

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Kommunerne har en stærk tradition for at stå sammen om at udvikle brugen af teknologi og udnytte digitale muligheder. Et samarbejde der i stigende grad bliver vigtigt i takt med, at den digitale udvikling accelererer.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og -handlingsplan supplerer den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blev offentliggjort i maj 2016.

Fælleskommunal digital handlingsplan

Handlingsplanen sætter rammerne for det fælleskommunale samarbejde om digitalisering.

Her er der særligt fokus på de digitale fundamenter, som er nødvendige for at få mest ud af digitaliseringen. Derfor er der tværgående initiativer om sammenhængende digitale services, it-sikkerhed, digitale kompetencer og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur.

Handlingsplanen har desuden et stort fokus på at understøtte målsætningerne på de kommunale fagområder. Derfor er der initiativer om bl.a. bedre bred af grunddata, øget anvendelse af velfærdsteknologi, samt udvikling af digitale muligheder til børn og unge område.

Fælles pejlemærker for digitalisering

Handlingsplanen består, udover 30 initiativer, af syv pejlemærker for de kommende års fælleskommunale arbejde med digitalisering. Pejlemærkerne vil for det første være medvirkende til at forme, hvordan projekterne i handlingsplanen realiseres. For det andet kan pejlemærkerne anvendes i den enkelte kommunes strategiarbejde. På den måde fungerer pejlemærkerne som en fælles referenceramme på tværs af kommunerne.

Der kan læses mere om initiativerne og pejlemærkerne i handlingsplanen, der findes i boksen herunder.

Download handlingsplanen

 Download strategien

  • PDF

    Lokal og digital - et sammenhængende Danmark

Initiativer i den fælleskommunale digitale handlingsplan

Den fælleskommunale digitale handlingsplan består af i alt 8 fokusområder med tilhørende digitale initiativer, som sætter retning for det fælles digitaliseringsarbejde frem mod 2020.

Nyheder

×

Log ind