Kommunernes Digitaliseringsprogram 6. Kommunernes digitale fundamenter

Cyber- og informationssikkerhed

På siden her kan du læse en kort introduktion til projekterne der relaterer sig til cyber- og informationssikkerhed samt hente den fulde projektbeskrivelse.

6.5 – Analyser af status på cyber- og informationssikkerhed i kommunerne

Der er stor interesse for og fokus på offentlige myndigheders evner til at tage godt og sikkert vare på borgernes data. Der er som følge heraf et øget fokus på, kommunernes evne til at sikre undgåelse af sikkerhedsbrister, hvis de udsættes for hacking mv.

KL har i årene for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 gennemført analyser og målinger af kommunernes indsats for øget cyber – og informationssikkerhed. Hensigten med analyserne samt målingerne var at øge sikkerheden i kommunerne, gennem fælleskommunale indsatser.

Projektet har til formål at kommunerne fortsat arbejder kontinuerligt med cyber- og informationssikkerhed. Samt genere anbefalinger til indsatser i den enkelte kommune og forvaltning.

  • PDF

    6.5 - Projektbeskrivelse Analyser af status på Cyber- og informationssikkerhed i kommunerne.pdf

6.6 - Fælleskommunal videndeling om cyber- og informationssikkerhed

KL’s Sikkerhedsprogram har i 2016-2020 opbygget et fælleskommunalt netværk samt en videndelings- og kommunikationsplatform kun for kommunalt ansatte, der arbejder med cyber- og informationssikkerhed. Projektet er kommet til som et resultat af den store følsomhed, der præger fagområdet. Dertil har kommunerne udtrykt et stort ønske og behov om, at KL forsat understøtter og stiller platformen til rådighed, efter nedlukning af Sikkerhedsprogrammet.

Projektet har til formål at opretholde momentum i det gode samarbejde, der er etableret mellem kommunerne på sikkerhedsområdet. Kommunerne skal have mulighed for at udveksle gode og dårlige erfaringer med fx it-løsninger, leverandører eller tilgange til det daglige sikkerhedsarbejde.

  • PDF

    6.6 - Projektbeskrivelse Fælleskommunal videndeling om Cyber- og informationssikkerhed.pdf

6.7 – Kommunalt værn mod cyberkriminalitet

Der er en væsentlig stigning i cybertrusler mod offentlige myndigheder, hvilket KL’s analyser i kommunerne 2018-2021 klart viser. KL indgår i drøftelser om etablering af fælles overvågnings- og analysefunktioner på tværs stat, regioner og kommuner. Det sker i forlængelse af regeringens strategi for cybersikkerhed, og den strategi for Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, som KL, Danske Regioner og Staten aftalte i januar 2019.

Projektet skal sikre at kommunerne er klar til at indgå i samarbejdet mod cyberkriminalitet. Det indebærer bl.a. at synliggøre behov og konsekvenser for kommunerne ift. Tilslutning til det fællesoffentlige analysecenter for cybersikkerhed. Du kan læse mere om projektets formål i filen nedenfor.

  • PDF

    6.7 - Projektbeskrivelse ’Kommunalt og nationalt værn mod cyberkriminalitet’.pdf

×

Log ind