Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

6/ Kommunernes digitale fundamenter

Delprogram 6 handler om kommunernes digitale fundamenter. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Hvad arbejder programmet med?

 

Store kommunale og nationale it-løsninger er kritisk infrastruktur på linje med veje, broer og jernbaner. Det er løsninger, som er grundlaget for, at Danmark fungerer. Det ser vi med al tydelighed i denne tid med coronakrise, hvor borgerne fortsat kan ansøge og modtage ydelser via selvbetjeningsløsninger, og medarbejdere kan fortsætte deres arbejde via virtuelle værktøjer.

 

Som for alle andre fælles fundamenter i Danmark skal den offentlige sektor sikre, at de grundlæggende struk­turer og fælles spilleregler er til stede, når det gælder it. Kommunerne har opbygget en tradition for at samarbejde om etablering og videreudvikling af et digitalt fundament. Fundamentet inde­bærer, at der er udviklet fælles krav, der skal anvendes ved udvikling og indkøb af digitale løsnin­ger ved brug af rammearkitekturen, dedikeret fokus på datastandardisering og grundlæggende forhold som f.eks. informationssikkerhed.

 

Formålet med programmet er at videre­udvikle de fælles digitale fundamenter, så kommunerne kan arbejde i samme retning og få konkrete værktøjer til at forbedre og effektivisere velfær­den ved hjælp af digitale løsninger og data. Programmet skal blandt andet understøtte, at kommunerne har de nødvendige betingelser for at indkøbe og anskaffe sammenhængende digitale løs­ninger.

 

Programmets styregruppe

 

I delprogram 6 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

 

STYREGRUPPEMEDLEMMER

 • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
 • Peter Karm, Haderslev Kommune
 • Erik Jespersen, Odense Kommune
 • Peter Pedersen, Aarhus Kommune
 • Lars Rich, Helsingør Kommune
 • Henrik Brix, Favrskov Kommune
 • Kristina Skovdal, Københavns Kommune
 • Lars Vraa, KOMBIT
 • Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT
 • Pia Færch, KL
 • Ghita Thiesen, KL
 • Nanna Skovsgaard, KL

 

Digitale fundamenter - Programbudget 2022 (mio. kr.)

 

 

×

Log ind