Kommunernes Digitaliseringsprogram 5. Bedre velfærd og styring med data

Kommunernes Datastrategi

Kommunerne har lavet en fælles datastrategi, der er med til at sætte retningen for, hvordan kommunerne bliver endnu bedre til at anvende data til at forbedre den lokale velfærd.

Data - en nøgleressource i et bæredygtigt velfærdssamfund

Kommunerne producerer data som aldrig før, hvilket skaber nye muligheder for at anvende data til at styrke kvaliteten i den kommunale opgaveløsning. Datastøttede løsninger kan fx lette sagsbehandlingen, eller gøre det nemmere for borgere at søge byggetilladelse. Data giver kommunerne viden om, hvordan vi bedst muligt tilrettelægger fremtidens kommunale service, med en hensigtsmæssig brug af de knappe medarbejderressourcer, og et mere bæredygtigt energiforbrug.

Formålet med en fælleskommunal datastrategi, er derfor at opstille nogle principper og målsætninger for, hvordan kommunerne bedst kommer videre med de vigtigste dele af dataudviklingen og dataanvendelsen.

Fra data til dialog

Væksthus for Ledelse har udgivet en publikation om chefens vigtigste opgaver i dataunderstøttet ledelse. Publikationen har fokus på muligheder og udfordringer for chefniveauet, det vil sige ledere, der har ledere under sig, men ikke selv er topledere. Den henvender sig især til chefer, der ikke allerede arbejder systematisk med dataunderstøttet ledelse.

Du kan hente publikationen her.

×

Log ind