Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

5/ Bedre velfærd og styring med data

Delprogram 5 handler om bedre velfærd og styring med data. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Hvad arbejder programmet med?

Gode data er fundamentet for digital transformation og velfærd. Bruges data klogt, kan de være med til at forbedre klimaet, velfærden, brugeroplevelser og meget andet. Mængden af data vokser, og kommunerne ligger inde med data i mere eller mindre strukturerede former og kvalitet, og det kan være et problem. For udsatte børn og unge betyder det f.eks. at det er svært at finde årsagerne til, at flere børn og unge mistrives, og for udsatte voksne er der ikke tilstrækkelig god viden om, hvilke indsatser kommunerne leverer for borgerne, hvilke indsatser, der har effekt og hvilke, der ikke har.

Kernen i problemet er, at der enten ikke findes data om indsatser og effekter eller at de data, der findes, ikke er af tilstrækkelig god kvalitet.

Formålet med programmet er at sætte skub med datastandardiseringer på en række prio­riterede områder, som skal resultere i, at data kan bruges til multiple formål. For borgerne betyder det helt konkret, at kommunerne bedre kan indoptage nye teknologier og der­med i højere grad bliver i stand til at kunne målrette indsatser og forløb til gavn for den enkelte.

Du kan læse mere om programmets formål og leverancer i programbeskrivelsen her.

Datainitiativer

Programmet skal løbende gennemføre en række datastandardiseringsinitiativer i de kommende år. Hvis du klikker på linkene nedenfor, kan du læse om de enkelte initiativer.

Mere viden om indsatser og resultater for udsatte og handicappede børn og unge 

Fælles standard for hjælpemidler på tværs af sundheds-, ældre- og socialområdet

Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet

Styrket udbredelse og øget værdiskabelse ved brug af Internet of Things

Standardisering af kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde

Forudsætninger i praksis for værdiskabelse med Fælles Sprog III

Værdiskabelse med aggregerede FSIII-data

Ladestandere i GeoFA - Geografisk registrering af ladeinfrastruktur

Programmets styregruppe

I delprogram 5 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

STYREGRUPPEMEDLEMMER

 • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
 • Morten Mandøe, KL
 • Rikke Vestergaard, Esbjerg Kommune
 • Mette Jeppesen, Ringsted Kommune
 • Tommy Christiansen, Aalborg Kommune
 • Asbjørn Friis Jensen, Skanderborg Kommune
 • Torben Frølich, Gentofte Kommune
 • Jan Kallestrup, Favrskov Kommune
 • Jakob Bigum Lundberg, Næstved Kommune
 • Helene Bækmark, Randers Kommune
 • Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT
 • Ghita Thiesen, KL
 • Janet Samuel, KL
 • Claus Ørum Mogensen, KL
 • Kristina Bendixen, KL
 • Peter Pannula Toft, KL
 • Sara Røpke, KL
 • Nanna Skovgaard, KL
×

Log ind