Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

4/ Klima og ressourcer

Delprogram 4 handler om klima og ressourcer. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Hvad arbejder programmet med?

Konsekvenserne af at klimaet forandrer sig, er en af de største fælles og globale udfordringer, vi står over for. Stigende havvand og stormfloder sætter trygheden under pres, når vores byer oversvømmes eller kyster ødelægges. Det er lokalt, at konsekvenserne af klimaforandringerne mærkes for alvor. Og det er lokalt, at udfordringerne kan løses konkret.

Teknik og miljøområdet er kendetegnet ved store mængder af data om klima, bygninger, infrastruktur og geografi, som kan bidrage til at forbedre og optimere kommunernes arbejde. Affald skal i højere grad i fremtiden ses som en ressource, og data om kommunernes energiforbrug skal anvendes til at optimere forbruget.

Formålet med delprogrammet er at få sammentænkt og øget indsatser specifikt i forhold til arbejdet med data i klima og miljøindsatsen, herunder særligt i forhold til vand, affald, energi, natur, miljø og fysisk planlægning. Der vil blive sat fokus på en række aktiviteter, der tilsammen forventes at ville kunne bidrage til, at kommunernes klimaindsatser giver effekt og bidrager til optimering af ressourcer og forbrug.

Projekter i delprogrammet

I delprogrammet arbejder man med tre projekter: 1) Dataunderstøttet Klimatilpasning, 2) Styrket indsats om Digitale Affaldsdata og 3) Databaseret Energiledelse. Nedenfor finder du de tilhørende projektbeskrivelser.

Du kan læse mere om Digitale Affaldsdata her.

Du kan læse mere om Databaseret energiledelse her.  

Du kan læse mere om Dataunderstøttet klimatilpasning her

 • PDF

  Projektbeskrivelse Dataunderstøttet Klimatilpasning KDP 2021-2025.pdf

 • PDF

  Projektbeskrivelse Affaldsdata KDP 2021-2025.pdf

 • PDF

  Projektbeskrivelse Databaseret Energiledelse KDP 2021-2025.pdf

Programmets styregruppe 

I delprogram 4 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme: 

Styregruppemedlemmer

 • Stine Johansen (fmd), direktør i KL
 • Iben Koch, Rudersdal Kommune
 • Kristine Klæbel, Albertslund Kommune
 • Henrik Seiding, Aarhus Kommune
 • Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT
 • Pia Færch, KL
 • Sara Røpke, KL
 • Frederik Nordentoft Andersen, KL
×

Log ind