Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

3/ Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser

Delprogram 3 handler om sammenhængende velfærdsforløb og indsatser. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Hvad arbejder programmet med?

Kommunerne er borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgernes kontakt med kommunen vedrører alt fra sundhedsplejersken, der besøger børnefamilien, til velfærdspersonalet på plejehjemmene, der tager sig af vores ældre til medarbejderne i jobcentret, som hjælper ledige borgere i job og uddannelse. Opgaven med at skabe sammenhæng kræver koordination på tværs af forvaltningsområder, og i nogle situationer også med staten og regionerne. Samtidig har borgere med komplekse problemer behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og fagområder.

Programmets formål er at understøtte, at kommunerne har de nødvendige digitale betingelser for at kunne tilbyde borgerne sammenhængende velfærdsforløb og -ind­satser. Programmet skal således bidrage med konkrete digitale løsningsforslag, så kommunerne i en række udvalgte forløb kan skabe bedre sammenhæng til gavn for borgerne f.eks. ved udvikling af fælles digi­tale løsninger og fælles guides til forløb.

Programmets grundlag og styregruppe

Programmet er ét af seks i Kommunernes Digitaliseringsprogram. I nedenstående programgrundlag kan du læse mere om baggrund for og ambitionen med delprogram 3. 

 • PDF

  Programgrundlag - Sammenhængende velfærdsforløb- og indsatser.pdf

I delprogram 3 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

Styregruppemedlemmer

 • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
 • Søren Trier Høisgaard, Egedal Kommune
 • Tanja Nyborg, Aarhus Kommune
 • Arne Lund Kristensen, Aalborg Kommune 
 • Mette Heidemann, Fredericia Kommune
 • Morten Oldrup, Vejen Kommune
 • Michael Karlsen, Rødovre Kommune 
 • Poul Ditlev, KOMBIT
 • Janet Samuel, KL
 • Pia Færch, KL
 • Peter Pannula Toft, KL
 • Kristina Bendixen, KL 
 • Morten Mandøe, KL
 • Nanna Skovgaard, KL

Projekter i programmet

En kort beskrivelse af projekterne kan læses i det seneste projektkatalog på digitaliseringsprogrammets hovedside Kommunernes Digitaliseringsprogram (kl.dk)

×

Log ind