Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

3/ Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser

Delprogram 3 handler om sammenhængende velfærdsforløb og indsatser. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Hvad arbejder programmet med?

Kommunerne er borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgernes kontakt med kommunen vedrører alt fra sundhedsplejersken, der besøger børnefamilien, til velfærdspersonalet på plejehjemmene, der tager sig af vores ældre til medarbejderne i jobcentret, som hjælper ledige borgere i job og uddannelse. Opgaven med at skabe sammenhæng kræver koordination på tværs af forvaltningsområder, og i nogle situationer også med staten og regionerne. Samtidig har borgere med komplekse problemer behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og fagområder.

Programmets formål er at understøtte, at kommunerne har de nødvendige digitale betingelser for at kunne tilbyde borgerne sammenhængende velfærdsforløb og -ind­satser. Programmet skal således bidrage med konkrete digitale løsningsforslag, så kommunerne i en række udvalgte forløb kan skabe bedre sammenhæng til gavn for borgerne f.eks. ved udvikling af fælles digi­tale løsninger og fælles guides til forløb.

Foranalyse for et Virtuelt Jobunivers

I januar 2021 kom KL med et forslag om et Virtuelt Jobunivers til de jobparate ledige. KL foreslår, at det nye Virtuelle Jobunivers bliver hovedvejen for de jobparate ledige, hvor de fleksibelt kan betjene sig selv den første del af ledighedsperioden.

Næste skridt på vejen mod en realisering af visionen omfatter blandt andet en systematisk afdækning og analyse af kommunernes erfaringer, eksisterende løsninger på markedet og de lediges digitale behov og forudsætninger for brug af digitale værktøjer. Læs mere om foranalysen i projektbeskrivelsen nedenfor.

 • PDF

  Projektbeskrivelse - Foranalyse for et Virtuelt Jobunivers.pdf

Foranalyse af en digital understøttelse af den kommunale ungeindsats

Der er behov for, at KL og kommunerne i fællesskab undersøger, hvordan en bedre digital understøttelse af KUI-indsatsen kan understøtte den unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Foranalysen skal bidrage med viden om, hvordan der kan skabes bedre digitale betingelser for, at kommuner sammen og hver for sig kan levere mere sammenhængende og bedre koordinerede ungeindsatser, hvor de unge meningsfuldt delagtiggøres og involveres i eget forløb.

 • Projektbeskrivelse - Foranalyse af en digital understøttelse af den kommunale ungeindsats (KUI).pdf

Modningsprojekt af AI-baseret varsling af unges risiko for frafald

Projektets formål er at teste og modne tesen om, at kommunerne ved brug af Machine Learning kan anvende eksisterende data om den unge til at genere en risikovurdering af den unges risiko for frafald. Læs mere om modningsprojektet i projektbeskrivelsen nedenfor.

 • PDF

  Projektbeskrivelse - Modningsprojekt af AI-baseret varsling af unges risiko for frafald.pdf

Programmets grundlag og styregruppe

Programmet er ét af seks i Kommunernes Digitaliseringsprogram. I nedenstående programgrundlag kan du læse mere om baggrund for og ambitionen med delprogram 3. 

 • PDF

  Programgrundlag - Sammenhængende velfærdsforløb- og indsatser.pdf

I delprogram 3 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

Styregruppemedlemmer

 • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
 • Søren Trier Høisgaard, Egedal Kommune
 • Tanja Nyborg, Horsens Kommune
 • Arne Lund Kristensen, Aalborg Kommune 
 • Mette Heidemann, Fredericia Kommune
 • Morten Oldrup, Vejen Kommune
 • Henrik Abildtrup, Rødovre Kommune 
 • Poul Ditlev, KOMBIT
 • Janet Samuel, KL
 • Pia Færch, KL
 • Claus Ørum, KL
 • Peter Pannula Toft, KL
 • Kristina Bendixen, KL 
 • Morten Mandøe, KL
 • Nanna Skovgaard, KL
×

Log ind