Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

3/ Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser

Delprogram 3 handler om sammenhængende velfærdsforløb og indsatser. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Hvad arbejder programmet med?

Kommunerne er borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgernes kontakt med kommunen vedrører alt fra sundhedsplejersken, der besøger børnefamilien, til velfærdspersonalet på plejehjemmene, der tager sig af vores ældre til medarbejderne i jobcentret, som hjælper ledige borgere i job og uddannelse. Opgaven med at skabe sammenhæng kræver koordination på tværs af forvaltningsområder, og i nogle situationer også med staten og regionerne. Samtidig har borgere med komplekse problemer behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og fagområder.

Programmets formål er at understøtte, at kommunerne har de nødvendige digitale betingelser for at kunne tilbyde borgerne sammenhængende velfærdsforløb og -ind­satser. Programmet skal således bidrage med konkrete digitale løsningsforslag, så kommunerne i en række udvalgte forløb kan skabe bedre sammenhæng til gavn for borgerne f.eks. ved udvikling af fælles digi­tale løsninger og fælles guides til forløb.

Foranalyse for et Virtuelt Jobunivers

I januar 2021 kom KL med et forslag om et Virtuelt Jobunivers til de jobparate ledige. KL foreslår, at det nye Virtuelle Jobunivers bliver hovedvejen for de jobparate ledige, hvor de fleksibelt kan betjene sig selv den første del af ledighedsperioden.

Næste skridt på vejen mod en realisering af visionen omfatter blandt andet en systematisk afdækning og analyse af kommunernes erfaringer, eksisterende løsninger på markedet og de lediges digitale behov og forudsætninger for brug af digitale værktøjer. Læs mere om foranalysen i projektbeskrivelsen nedenfor.

 • PDF

  Projektbeskrivelse - Foranalyse for et Virtuelt Jobunivers.pdf

Programmets styregruppe

I delprogram 3 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme:

Styregruppemedlemmer

 • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
 • Søren Trier Høisgaard, Egedal Kommune
 • Tanja Nyborg, Horsens Kommune
 • Arne Lund Kristensen, Aalborg Kommune 
 • Mette Heidemann, Roskilde Kommune 
 • Poul Ditlev, KOMBIT
 • Janet Samuel, KL
 • Trine Vig Houe, KL
 • Pia Færch, KL
 • Claus Ørum, KL
 • Peter Pannula Toft, KL
 • Kristina Bendixen, KL 
 • Morten Mandøe, KL