Kommunernes Digitaliseringsprogram 1. Borger, teknologi og lokaldemokratiet

Effektmåling af kommunernes kontrolindsats (Tema 3)

Gennem de seneste år har der vist sig et øget behov for systematisk at kunne dokumentere kommunernes kontrolindsats. En systematisk dokumentation kan bl.a. bidrage til, at den enkelte kommune får et overblik over kommunens kontrolarbejde, men samtidig bliver kommunernes samlede indsats langt tydeligere ift. andre offentlige myndigheder.

Målingerne viser en meget positiv udvikling i kontrolgruppernes arbejde. Målingerne viser også, at det er sager, der er opstået i egen kommune, der er den hyppigste kanal til en kontrolsag. Det er med andre ord lokalkendskabet i den enkelte kommune, der er den vigtigste kilde til at undgå fejludbetalinger og snyd med ydelser.

Effektmålingsprojektet er videreført til delprogram 1.

Læs mere om projektet og find de seneste effektmålingsrapporter her.