Kommunernes Digitaliseringsprogram 1. Borger, teknologi og lokaldemokratiet

Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS) (Tema 4)

DOS-programmet er oprettet i et samarbejde mellem KL og KOMBIT i 2019. Her løftes en samlet kommunal indsats i forhold til kommunernes overgang til Skatteforvaltningens nye system PSRM.

Overgangen forventes at blive relativt kompliceret og uhensigtsmæssig at løfte for kommunerne individuelt, idet mere end 100 kommunale it-systemer skal tilrettes, for at kommunerne kan indsende deres restancer til det nye inddrivelsessystem.

Det er baggrunden for at KL og KOMBIT i fællesskab understøtter kommunerne. I programmet står KL i spidsen for en fortsat dialog med Skatteforvaltningen, mens KOMBIT bl.a. varetager dialogen med de mange leverandører.

Siden programmets start har fokus været på af få afklaret de forretningsmæssige krav til at kunne sende restancer til inddrivelse. Det er sket i et tæt samarbejde med skatteforvaltningens to styrelser; Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Gældsstyrelsen. Det arbejde nærmer sig sin afslutning – forventeligt med udgangen af 2021.

Sideløbende med afslutning af de forretningsmæssige krav, er fokus så småt ved at vende sig mod den tekniske tilslutning. I denne fase er det kommunerne selv, der skal i arbejdstøjet, da det kun er kommunerne, som kender til kvaliteten af egne data og dermed det arbejde, som skal forberedes forud for den tekniske tilslutning til PSRM.

DOS programmets primære opgaver i denne fase bliver

  1. at undervise kommunerne, så de opnår en forståelse for hele værdikæden, hvor al god datakvalitet starter, når en regning oprettes i fagsystemerne/økonomisystemerne.
  2. at bistå kommunerne med at få Gældsstyrelsen til at foretage de nødvendige tilretninger af de forretningsmæssige krav i takt med at de ændres og uhensigtsmæssigheder opdages i det nuværende materiale.

DOS-programmet er videreført i delprogram 1.

Du kan læse meget mere om programmet og dets forskellige spor her.

×

Log ind