Kommunernes Digitaliseringsprogram 1. Borger, teknologi og lokaldemokratiet

Digitalisering og lokaldemokratiet (Tema 5)

Med sociale mediers udbredelse er der opstået et nyt rum for den demokratiske samtale – dette gælder også lokalt. Kommunalpolitikere og borgere anvender i stigende grad sociale medier, hvor den lokalpolitiske samtale er flyttet ind. Det skaber nye muligheder og udfordringer for det lokale demokrati, som kommunalbestyrelsen må forholde sig til.

For at understøtte drøftelser som disse blandt kommunalbestyrelse og forvaltning har KL udarbejdet inspirationsmateriale om sociale medier og lokaldemokrati. Materialet består af en ”plakat” med oversigt over do’s and dont’s på sociale medier, 3 små videoer med 3 forskellige eksperter på området og samtalekort, som fokuserer på kommunalbestyrelsens muligheder og ansvar. 

Du kan læse mere om sociale medier og lokaldemokratiet, samt finde inspirationsmateriale her. 

×

Log ind