Kommunernes Digitaliseringsprogram 1. Borger, teknologi og lokaldemokratiet

Digitalisering og lokaldemokratiet (Tema 5)

Med den øgede brug af sociale medier og nye teknologier og platforme er der opstået et nyt rum for den demokratiske dialog mellem politikere og mellem politikere og borgere. Det kalder på lokale drøftelser om muligheder og opmærksomhedspunkter i såvel kommunalbestyrelsen som i den kommunale forvaltning, der skal servicere kommunalpolitikerne i en digital tid.

  • Digitalisering tilbyder større åbenhed og adgang til de politiske maskinrum, og kommunalpolitikere bruger i stigende grad sociale medier til at invitere borgere og andre interessenter tættere på politikudviklingen. Det har betydning både for samarbejdskulturen kommunalpolitikerne imellem og for, hvordan den enkelte politiker udfylder sin politikerrolle.
  • Når samarbejdskulturen og politikerrollen er under forandring, medfører det nye krav til forvaltningens service, rådgivning og understøttelse af det politiske niveau i de mange digitale rum. Kendskab til den digitale udvikling og viden om de forskellige digitale medier og platforme er blandt de nye krav.
  • Mange borgere engagerer sig primært i samfundsdebatten på sociale medier og i digitale fællesskaber. Samtidig er lokalmedierne trængte, og tilslutningen til de politiske partier er historisk lav. Den demokratiske samtale er under forandring, og det også betydning lokalt, fx borgerinddragelse.

2021 er kommunalvalgår. Mens digitaliseringens betydning for velfærdsudviklingen er dybt manifesteret, er digitaliseringens betydning for det lokale demokrati stadig uklar. En ny valgperiode er en oplagt anledning til, at kommunalpolitikere og forvaltninger lokalt drøfter udviklingen og handlemulighederne. Inden sommeren 2021 offentliggøres, hvordan KL vil understøtte de lokale drøftelser.