Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

1/ Borger, teknologi og lokaldemokratiet

Delprogram 1 handler om borger, teknologi og lokaldemokrati. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Hvad arbejder programmet med? 

Når arbejdet med digitalisering, teknologi og data i højere grad bevæger sig ind i kerneopgaverne, så kommer det tættere på borgerne. De fleste borgere synes, at det er helt naturligt - og forventer det. Fordi teknologi er en integreret del af deres dagligdag, og de f.eks. bruger apps til indkøb, til at følge med i hvor mange skridt man går, følge med i nyhedsstrømmen eller få styr på fritidsaktivite­ter.

Nogle borgere er dog også skeptiske og utrygge overfor udviklingen. Det skal tages alvorligt, og den digitale udvikling skal i højere grad have fokus på at tænke i, hvad det er for en situation borge­ren står i, samt hvordan teknologi bruges klogest. Der etableres derfor et fælleskommunalt program med fokus på borgerens perspektiv i en digital tidsalder.

I programmet vil der blive igangsat initiativer om digital inklusion, digital kommunikation samt teknologiens indflydelse på lokaldemokratiet.

Programmets styregruppe 

I delprogram 1 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme: 

Styregruppemedlemmer

 • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
 • Lene Hartig Danielsen, Aarhus Kommune
 • Rasmus Møller, Syddjurs Kommune 
 • Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune
 • Stella Hansen, Helsingør Kommune 
 • Peter Egelund, KOMBIT
 • Pia Færch, KL
 • Jane Møller Petersen, KL
 • Ida Thuesen, KL
 • Karoline Amalie Steen, KL
 • Caroline Hegelund, KL
 • Janet Samuel, KL