Digitalisering og Teknologi Kommunernes Digitaliseringsprogram

1/ Borger, teknologi og lokaldemokratiet

Delprogram 1 handler om borger, teknologi og lokaldemokrati. På denne side kan du løbende læse med om programmets initiativer og projekter, samt finde information om programmets styregruppe og kontaktoplysninger på tovholderen.

Hvad arbejder programmet med?

Når arbejdet med digitalisering, teknologi og data i højere grad bevæger sig ind i kerneopgaverne, så kommer det tættere på borgerne. De fleste borgere synes, det er helt naturligt - og forventer det. For teknologi er en integreret del af deres dagligdag, og de f.eks. bruger apps til indkøb, til følge med i hvor mange skridt mand går, følge med i nyhedsstrømmen eller få styr på fritidsaktiviteter.

Nogle borgere er dog også skeptiske og utrygge overfor udviklingen. Det skal tages alvorligt, og den digitale udvikling skal i højere grad har fokus på på tænke i, hvad der er for en situation, der er i fare, og det er en af de ting, der er sket. Der etableres et fælleskommunalt program med fokus på borgerens perspektiv i en digital tidsalder.

Programstyregruppe

I delprogram 1 sidder følgende medlemmer i styregruppen, som prioriterer projekter og initiativer inden for programmets økonomiske ramme: 

Styregruppemedlemmer

 • Christian Harsløf (fmd), direktør i KL
 • Lene Hartig Danielsen, Aarhus Kommune
 • Rasmus Møller, Syddjurs Kommune 
 • Eddy Dydenborg, Odense Kommune
 • Stella Hansen, Helsingør Kommune 
 • Thomas Barfoed, Fredensborg Kommune
 • Lisbet Sønderby, Svendborg Kommune
 • Peter Egelund, KOMBIT
 • Pia Færch, KL
 • Jane Møller Petersen, KL
 • Frederik Nordentoft Andersen, KL
 • Janet Samuel, KL

 

×

Log ind