Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Kommunernes Digitaliseringsprogram

Det kommunale digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visioner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet. Her kan du bl.a. finde KL’s publikation ”Digitale svar på fremtidens udfordringer”, samt både se og læse mere om de seks delprogrammer i det nyeste Projektkatalog eller i KL's webinarrække.

Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25

I de kommende år står vi overfor væsent­lige udfordringer med klima, den demo­grafiske udvikling, og på længere sigt også mangel på arbejdskraft. Vi bliver flere ældre borgere, flere børn og der er allerede visse steder mangel på hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og mange andre medarbejdere i kernevelfærden. Men der findes ikke snuptagsløsninger på de store og van­skelige udfordringer, som vi står over for.

Kommunernes Digitaliseringsprogram skal konkret gøre os bedre i stand til at løse de udfordringer, som vi står overfor samtidig med, at vi også udvikler velfærden. Pro­grammet skal understøtte, at kommunerne kan lykkedes med digital transformation, samt at alle kommuner kan få gavn af de digitale muligheder. Derfor har programmet bl.a. fokus på at styrke kommunerne i for­hold til at indkøbe og anskaffe it-løsninger samtidig med, at der laves konkrete tiltag om datastandardisering, som muliggør, at den enkelte kommune lettere kan til- og an­vende nye teknologier.

Når arbejdet med kommunernes digita­liseringsprogram går i gang, står det på skuldrene af de forandringer og tiltag, som er gennemført i den seneste strategipe­riode. Udgangspunktet for de næste skridt i digitaliseringen er med andre ord det di­gitale fundament, der er etableret, og de forandringer, der er sat i gang. Arbejdet skal bygge videre på og udvikle, de modeller for samarbejder og partnerskaber, der er etab­leret – både i den kommunale sektor, på na­tionalt niveau og i samfundet generelt.

Digitale svar på fremtidens udfordringer

I publikationen ”Digitale svar på fremtidens udfordringer” kan du læse mere om Kommunernes Digitaliseringsprogram.

 • PDF

  Digitale svar på fremtidens udfordringer

Om Kommunernes Digitaliseringsprogram 

Med strategien ”På forkant med fremtiden velfærd” har kommunerne og KL annonce­ret en vision om et gearskifte i forhold til di­gitalisering, data og ny teknologi. Det inde­bærer at modne løsninger skal skaleres og udbredes hurtigere, så kommunerne kan integrere ny teknologi i opgaveløsningen, som borgerne oplever som en kvalitativ god og tidssvarende udvikling af velfærden.

Det kommunale Digitaliseringsprogram 2021-2025 realiserer KL’s strategiske visio­ner og bidrager med konkrete løsninger til, hvordan vi fortsat kan få gavn af den tekno­logiske udvikling og digitaliseringen af sam­fundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet. 

Kommunernes Digitaliseringsprogram består af seks delprogrammer, der tilsammen sætter konkrete initiativer bag kommunernes vision på det digitale område. 

I oversigten her kan man bl.a. se, hvem der sidder i de forskellige styregrupper på delprogrammerne.

 • PDF

  Oversigt over styregrupper på Kommunernes Digitaliseringsprogram.pdf

 • PDF

  Statusafrapportering på Kommunernes Digitaliseringsprogram forår 2023.pdf

Projektkatalog 

Her kan du finde det senest opdaterede projektkatalog på Kommunernes Digitaliseringsprogrammer. Kataloget giver både et overblik over projekterne i de seks programmer såvel som at dykke ned i hvert enkelt projekt - hvad er projektets formål, hvilke produkter og leverancer projekterne leverer, og ikke mindst hvornår og hvilken betydning det får for kommunerne. 

Anden version af projektkataloget for 2023 er tilgængeligt her. 

Webinar

KL afholder løbende gratis webinarer der giver en status på arbejdet med projekterne i digitaliseringsprogrammets seks delprogrammer. Næste webinar afholdes d. 21. september 2023. 

Arrangement

Møder og netværk Status på kommunernes Digitaliseringsprogram september 2023

Tidligere webinar: Status på Kommunernes Digitaliseringsprogram

Den 27. marts afholdt KL endnu et webinar om Status på Kommunernes Digitaliseringsprogram. Man kunne bl.a. høre om en analyse af medarbejdernes faktiske brug og adfærd i EOJ-systemer, implementering af NSIS, et nyt open source program til beregning af skader efter oversvømmelse og meget mere.

Du kan se eller gense hele webinaret her (starter efter 14 min. og 57 sekunder). 

Du kan finde præsentationen til de forskellige oplæg i nedenstående pdf.
 • PDF

  Materiale fra webinar Status på Kommunernes Digtaliseringsprogrammer 2021-2025 d. 27.03.23.pdf

 Du kan desuden finde alle optagelser af tidligere afholdte status webinarer på denne side

Tidligere fælleskommunale digitaliseringsstrategier 

Du kan læse om den forhenværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020 her.

×

Log ind