Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Kommunernes arbejde med kunstig intelligens

I forbindelse med aftale om kommunerne og regionernes økonomi for 2020 aftalte regeringen, KL og Danske Regioner at igangsætte 15 signaturprojekter til afprøvning af kunstig intelligens i kommuner og regioner.

Signaturprojekter om kunstig intelligens i kommunerne

Signaturprojekterne skal afprøve kunstig intelligens på områder, hvor der er et potentiale for at løfte kvaliteten i fremtidens offentlige sektor gennem skalering af teknologien, men hvor der i dag er få konkrete erfaringer. Projekterne skal give erfaringer med anvendelse af teknologien i den borgernære service såvel som i administrationen, for at udnytte de muligheder teknologien giver, men samtidig også blive klogere på teknologiens begrænsninger og udfordringer. 

Proces for Signaturprojekter for 2021

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 udmøntes der i alt 60 mio.kr. til signaturprojekter i kommuner og regioner. Der uddeles midler inden for de fire temaer klima, udsatte, sundhed og administration. Figuren nedenfor illustrerer processen for udvikling og udvælgelse af Signaturprojekter for 2021: