Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Innovations- og Teknologienheden

KL's Innovations- og Teknologienhed understøtter kommunernes digitale transformation, arbejder med modning og udbredelse af teknologier i kommunerne og bidrager til KL's digitale interessevaretagelse

Formålet med enheden er at

  • understøtte den digitale transformation, så kommunerne kan udvikle kernevelfærden og håndtere presset på økonomi, service og rekruttering
  • understøtte, at alle kommuner er en del af den teknologiske udvikling og at nogle kommuner går forrest og høster erfaringer som andre kan lære af
  • bidrage til KL's interessevaretagelse og politikudvikling og til en stærkere og mere synlig kommunal retning for arbejdet med digitalisering, teknologi og data.

Indsatsområder

For bedst muligt at kunne understøtte og bidrage til kommunernes arbejde med digitalisering og teknologier har innovations og teknologienheden defineret følgende indsatsområder.

Enheden vil:

  1. Identificere modne og nye/upcoming teknologier
  2. Understøtte den digitale transformation og sikre hurtigere udbredelse af modne teknologier
  3. Etablere og drive et fælles KL/KOMBIT videncenter om digitalisering og teknologi
  4. Fokusere og styrke kommunernes arbejde om afprøvning af nye teknologier/innovation
  5. Styrke interessevaretagelse og politikudvikling
  6. Sætte en tydelig og synlig kommunal retning

Dette vil enheden gøre ved at være tæt på kommunernes viden og behov og ved at indgå i, og hente viden i, partnerskaber og netværk. Arbejdet vil være samarbejdende, kommunikerende og delende med fokus på at være konkrete og relevante i enhedens aktiviteter og kommunikation.

Næste skridt

Nedenfor kan du se en kort oversigt over innovations og teknologienhedens kommende fokusområder

 

Gå videre til KL og KOMBITs fælles Videncenter for Digitalisering og Teknologi

Find også Kommunernes Teknologiradar på Videncenterets site.